Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 november 2018

Voordracht Annelies Kleve als wethouder D66 gemeente Veendam

 

Jaap Velema, wethouder D66 Veendam, wordt op 19 december a.s. geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Westerwolde. Hij heeft de eer tot de laatste lichting burgemeesters te behoren die nog benoemd wordt door de Kroon; immers op initiatief van D66 verdwijnt de kroonbenoeming uit de Grondwet.

Door het vertrek van Jaap is er een vacature ontstaan. Om de vacature in te vullen is er een adviescommissie ingesteld. Deze commissie is voortvarend te werk gegaan, zodat wij op 23 november een nieuwe (beoogd) wethouder hebben kunnen presenteren.

Het is mij dan ook een genoegen, als voorzitter van onze afdeling, onze nieuwe (beoogd) wethouder aan jullie bekend te maken.

 

Welkom Annelies, we wensen je heel veel plezier en succes toe als D66-wethouder van de gemeente Veendam!!

Met Annelies is door de commissie een goed gesprek gevoerd en ook heeft zij een kennismakingsgesprek gehad met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van de coalitie. Dit alles is positief verlopen, de voordracht is derhalve deels afgerond en nu is de tijd daar om haar voor te stellen aan de afdeling.
Ik citeer uit haar motivatie en spreek de verwachting uit dat zij snel met ons allen persoonlijk kennis zal maken.

Annelies Kleve, woonachtig te Assen met haar man, is een moeder van drie kinderen. Ze noemt zichzelf een stapelaar op het gebied van zowel scholing als arbeid, waarbij ze de laatste negen jaar heeft gewerkt als directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen.

Ze weet te verbinden en vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen, maar vooral ook om verantwoordelijkheid te geven. Ze gelooft in de eigen kracht van de mens, maar ziet ook dat iemand soms even op weg geholpen moet worden, kortom het sociaal liberale gedachtegoed in optima forma.

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Veendam op maandagavond 17 december zal wethouder Jaap Velema afscheid nemen van de gemeenteraad en zal Annelies aan de gemeenteraad worden voorgedragen als wethouder voor de gemeente Veendam.

Enfin, Annelies krijgt nog volop gelegenheid om zichzelf aan de afdeling voor te stellen, voor nu rest mij niets anders dan Annelies, de fractie en de afdeling te feliciteren en uit te spreken dat we natuurlijk vol voor D66 gaan!

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bestuur,

Jeroen Koning

voorzitter D66 Veendam