Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 februari 2014

Video: Gemeentelijke herindeling is geen ramp voor inwoners gemeente Veendam

Bent u tegen de provinciale plannen voor een gemeentelijke herindeling? Bent u bang dat de gemeenteraad straks op een te grote afstand van de inwoners komt te staan? Mogen we u dan een gewetensvraag stellen?

  • Hoe vaak komt u als burger eigenlijk op het gemeentehuis?
  • Waarvoor komt u op het gemeentehuis?
  • Hoe vaak bezoekt de gemiddelde burger eigenlijk een gemeenteraadsvergadering?

Laten we de discussie over de gemeentelijke herindeling eens platslaan… Lijsttrekker Hanneke van der Lei van D66 Veendam prikkelt u graag in onderstaande video. Daarna gaan we tekstueel graag dieper.

Video: Gemeentelijke herindeling is geen ramp voor inwoners gemeente Veendam

Meer dan paspoorten en bouwvergunningen

Natuurlijk gebeurt er op het gemeentehuis in Veendam veel meer dan alleen het verstrekken van bouwvergunningen en paspoorten. Maar juist die andere werkzaamheden blijven vaak verborgen voor de meeste inwoners.

D66 Veendam is voor de gemeentelijke herindeling. Wij vinden dat een samenvoeging van gemeenten beter is voor de kwaliteit van het ambtelijk apparaat,  de bestuurders en het democratisch proces.

Tegenstanders waarschuwen voor bureaucratie

Er is veel weerstand tegen de plannen voor gemeentelijke herindelingen in de provincie Groningen. Tegenstanders waarschuwen dat het bestuur van die grote gemeenten op een te grote afstand van de burgers komt te staan. Processen zouden te bureaucratisch kunnen worden.

Vooral veel lokale partijen proberen door nostalgie gedreven de veranderingen te stoppen of te vertragen. D66 Veendam vindt dat niet in het belang van de inwoners van Veendam.

Lange termijn strategie herindeling belangrijk voor Veendammers

Wij vinden dat de nieuw gekozen gemeenteraad straks er alles aan moet doen om de belangen van de Veendammers te waarborgen in de nieuw te vormen grote gemeente. Niet alleen op korte termijn – voor een gunstig stemresultaat bij de verkiezingen – maar ook op lange termijn.

Hoe groot acht u de kans dat de gemeenteraad van Veendam het herindelingsproces nog kan keren?

Wij vinden dat het nieuwe gekozen bestuur slim strategisch moet inspelen op de ontwikkelingen. De besluiten die de komende jaren in de huidige gemeente Veendam genomen worden zijn van belang voor de positie van de huidige Veendammers straks binnen de nieuwe gemeente.

Grondgebied nieuwe gemeente wordt wel erg groot?

De provincie Groningen wil de gemeente Veendam samenvoegen met de gemeenten Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde. De nieuwe gemeente Zuidoost-Groningen vormt dan een lang lint langs de N366 naar de Duitse grens. Het duurt met de auto gauw een half uur om van de ene kant van de gemeente naar de andere kant te rijden.

Als je het op die manier bekijkt worden de afstanden tot het bestuur inderdaad groter.

Maar is het reëel om in deze moderne tijd met snelle internetverbindingen nog op die manier naar een gemeente te kijken?

D66 Veendam vindt van niet. Bovendien werken de gemeenten in deze regio ook nu al nauw samen in grotere verbanden zonder dat de burger er veel van merkt. En juist dat vinden wij als liberaal democratische partij de belangrijkste reden om voorstander van een gemeentelijke herindeling te zijn.

Achterkamertjespolitiek

De huidige samenwerkingsverbanden nodigen uit tot achterkamertjespolitiek.

Samenwerkingsverbanden waar de gemeenteraad nauwelijks controle op heeft, maar waar wel veel geld in omgaat.

Waar risico’s genomen kunnen worden die u als inwoner van de gemeente als het fout gaat veel geld kunnen kosten. Na een gemeentelijke herindeling heeft de gemeenteraad meer democratische controle.

Reden van vertrek burgemeester Ab Meijerman onderbouwt visie D66 Veendam

De lokale partij Gemeentebelangen stuurde juist vanwege bovenstaande reden, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad aan op een motie van wantrouwen jegens burgemeester Ab Meijerman.

Volgens Meijerman draaide de discussie vooral om de bevoegdheden van de raad, de burgemeester en het dagelijks bestuur van De Kompanjie en om de grenzen van die bevoegdheden. “Dat ligt hier zeer ingewikkeld”, vertelde de burgemeester tijdens de raadsvergadering waarin hij te kennen gaf vanwege deze kwestie op te stappen.

Gemeentebelangen gaf aan dat Meijerman wederom een beslissing van de gemeenteraad naast zich had neergelegd, en gaf aan dat onacceptabel te vinden.

Kortom: zowel de inmiddels oud-burgemeester als Gemeentebelangen onderbouwen met hun argumenten het standpunt van D66 Veendam dat de samenwerkingsverbanden ondemocratisch zijn. In een nieuwe grote gemeente was de gemeenteraad zelf verantwoordelijk geweest.

Technologische revolutie

Het bestuur van die grote nieuwe gemeente staat gevoelsmatig wellicht op grotere afstand van de inwoners. Maar is dat erg?

Door de technologische revolutie kunnen burgers steeds meer zaken digitaal afhandelen met hun gemeente.

De ervaring leert ook dat veel inwoners eigenlijk niet of nauwelijks raads- of commissievergaderingen bezoeken.

Tegenstanders windmolens gebaat bij grote gemeenten

De raadszaal zit meestal pas vol op het moment dat er grote zaken spelen. Zoals nu met de provinciale plannen voor windmolens langs de N33 en de aardgaswinning. Discussies die in alle gemeenten in de regio spelen. Voor de burger is het dan vaak zelfs beter dat de gemeente meer slagkracht heeft. Burgers en politiek in de regio kunnen dan de krachten bundelen.