Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid in Veendam

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.

We hebben elkaar nodig om een veilige samenleving te creëren. Voor D66 betekent dit dat we samen met alle inwoners werken aan veiligheid en aan inwoners vragen om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van een veilige leefomgeving.

Van gemeente en politie vragen we om de inwoners actief te informeren over zaken die spelen rond veiligheid en ze te betrekken bij het maken van plannen en het invoeren van maatregelen.

Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordacht en effectief zijn. Waar nodig moet handhavend opgetreden worden.

“Een veilig gevoel is een groot goed”