Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Leven in Veendam

Ieder mens heeft recht op een gezonde leefomgeving met een bij deze tijd behorende betaalbare woning.

Veilig wonen

In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daar moeten ondergrondse activiteiten op worden aangepast. Wat D66 betreft wordt de gaswinning versneld afgebouwd naar een niveau dat door deskundigen als veilig wordt beschouwd. Op termijn moeten we naar een aardgasloze maatschappij.

“Goed wonen is een recht”