Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën in Veendam

De begroting en de reserves van de gemeente Veendam zijn solide. Het lange termijn perspectief van de gemeente is op orde.

Ook belangrijke investeringen zoals in het Leer- en Sportpark en in het kernwinkelgebied zijn financieel gedekt. Maar de komende jaren is er weinig ruimte voor nieuw beleid.

Met de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie zijn de risico’s voor de gemeente wel toegenomen. Daarin is voorzien door extra te reserveren en te sturen op de uitgaven.

“Een solide begroting is voor D66 een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid”.