Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Burger in Veendam

De gemeente is er voor haar inwoners.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat.

In de toekomst zullen steeds meer taken vanuit provincie en rijk worden overgeheveld naar de lokale overheid en daarom is een excellente dienstverlening van belang voor het vertrouwen dat burgers in het algemeen in hun overheid stellen.

Voor D66 betekent dit dat de gemeente verder moet veranderen. Kernwoorden zijn hierbij: servicegericht, faciliterend, participerend, betrokken, transparant en integer.

Een ontevreden burger moet een loket hebben voor zijn klacht. Onderzocht moet worden of de huidige klachten-, bezwaar- en beroepsregeling binnen de gemeente Veendam volstaat.

“De gemeente als bondgenoot”