Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordacht en effectief zijn. Waar nodig moet handhavend opgetreden worden. D66 vindt het belangrijk dat de politie en andere diensten die werken aan veiligheid, zo goed mogelijk toegerust zijn om hun taken uit te voeren.

D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen. Ook dient de veiligheid t.o.v. industriële activiteiten (gestapelde mijnbouw) in de omgeving te worden gewaarborgd.

• D66 vindt dat veiligheid een basisbehoefte is en een kerntaak van de gemeentelijke overheid.

• D66 wil dat de burger altijd terug kan vallen op de steun en bescherming van politie en gemeente.

• D66 wil voldoende aandacht voor huiselijk geweld, kindermishandeling en pestgedrag. Politie, gemeente, scholen, jongerenwerk, sport- en wijkverenigingen en buurtbewoners hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

• D66 vindt ook bij veiligheid dat voorkomen beter is dan genezen, dus preventie is belangrijk.

• D66 wil dat jongerenwerk en politie samenwerken bij overlast door jongeren. Dit zal bijdragen tot een positief gevoel van veiligheid.

• D66 vindt dat, daar waar aantoonbaar sprake is van situaties van onveiligheid, cameratoezicht een goed hulpmiddel kan zijn. Hierbij dient de privacyregelgeving te worden gerespecteerd.

• D66 staat positief tegenover experimenten met gelegaliseerde wietteelt. Zo’n experiment haalt de wietteelt voor eigen gebruik uit het criminele circuit.

• D66 pleit voor het behoud van een politiepost en brandweerkazerne in Veendam.

• D66 wil een meldpunt inrichten om overlast van verwarde mensen te kunnen melden.

Verkeersveiligheid in Veendam

• D66 wil de verkeersveiligheid vergroten door onoverzichtelijke situaties te verbeteren en het opschonen van overbodige verkeersborden. Ook scherpere controle op onverlicht fietsen en opgevoerde snorfietsen en scooters is gewenst.

• D66 wil voorlichting op scholen over de gevaren van het gebruik van smartphones op de fiets.

Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018