Steun ons en help Nederland vooruit

Sport, Cultuur en Recreatie in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

“Sport en cultuur zijn de beste weg om relaties te verbeteren en elkaar beter te leren kennen”

Cultuur is het bindmiddel van de samenleving en cultuuruitingen moeten bereikbaar zijn voor jong en oud. D66 investeert in sport, recreatie en cultuur ter bevordering van de kwaliteit van leven en wonen voor de inwoners van Veendam. Diversiteit in aanbod is hierin van belang, dit geeft de burger de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Sport, recreatie en cultuur verhogen de levenskwaliteit van mensen en hebben een preventieve werking op het voorkomen van velerlei problemen.

De mogelijkheden voor bewegen en recreëren zijn belangrijk voor de waardering van de woon- en werkomgeving en versterken de sociale cohesie. Initiatieven voor activiteiten (fietstochten, buurtcompetities, bedrijvencompetities etc.) worden gestimuleerd.

Veendam heeft een prachtig en gevarieerd aanbod van sport-, recreatie- en cultuurvoorzieningen.

Een greep uit het grote aanbod:

  • Zwemparadijs Tropiqua
  • Golfbaan
  • Indoor skicentrum
  • Borgerswold met vele outdoor activiteiten (waterskibaan, klimbos, kinderboerderij, manege etc.)
  • Cultuurcentrum vanBeresteyn (theater, museum, filmliga, muziek-, dans- en theaterschool, bibliotheek)
  • Huis van de Kunst
  • Doe Museum
  • Turfcentrale

Dit aanbod wordt de komende jaren nog uitgebreid met een prachtige bundeling van sporten op het Leer- en Sportpark (in aanbouw) aan de Langeleegte.

Sport

D66 wil topsport bevorderen in combinatie met breedtesport en andere vormen van beweging. Topsport kan niet zonder breedtesport en andersom, want topsport zorgt voor het aanjagen van mensen die misschien wel willen gaan sporten om uiteindelijk toch de definitieve stap naar een sportvereniging te zetten. En breedtesport zorgt voor de aanvoer van talenten naar de topsportprogramma’s, die weer tot medailles leiden.

D66 wil de organisatie stimuleren van minimaal 1 topsportevenement met landelijke uitstraling. Zo’n evenement draagt bij aan de levendigheid van de gemeente, het positieve imago en stimuleert de regionale economie.

D66 wil traditionele sportverenigingen helpen zelfstandig en ondernemend te worden, zodat ze minder afhankelijk worden van subsidies van de overheid. Het moet voor sportverenigingen mogelijk worden gemaakt meer inkomsten te genereren. (Te) Strikte wet- en regelgeving op het gebied van paracommercie willen we dan ook liever niet. Tegelijkertijd moet oneerlijke concurrentie worden voorkomen. Wij zien een oplossing in het koppelen van de subsidie aan omzet. Wanneer mogelijk kan de hoogte van de subsidie naar beneden worden bijgesteld.

D66 wil jongeren stimuleren om actief bij te dragen aan het jeugdbeleid van de gemeente Veendam.
D66 wil sportverenigingen ondersteunen bij samenwerkingsverbanden en ze ruimte geven om inkomsten te genereren.

D66 ziet graag dat, bijvoorbeeld in samenwerking met Winkler Prins, in de zomer sportevenementen worden georganiseerd in het centrum.

D66 wil gymlessen handhaven in het basis- en voortgezet onderwijs, bij voorkeur gegeven door vakkrachten. D66 is voor het behoud van zwemlessen op de basisschool.

D66 wil dat sportaccommodaties efficiënt gebruikt worden. Qua beheer en onderhoud kunnen gebruikers een grotere verantwoordelijkheid krijgen, zeker als het gaat om clubgebouwen. Gebruik van clubgebouwen kan uitgebreid worden naar meerdere doeleinden, bijvoorbeeld als buurthuis.

D66 wil in de zomervakantie meer sportactiviteiten voor ‘thuisblijvers’. De sportvelden worden in die tijd amper benut.

Cultuur en Recreatie

D66 wil burgerinitiatieven (bijv. organisatie van culturele activiteiten) in buurten en wijken ondersteunen.
D66 wil een beperking van de bureaucratie met betrekking tot het aanvragen van vergunningen.
D66 wil jongeren een duidelijk podium geven zodat ze invloed kunnen uitoefenen in het gemeentelijk cultuurbeleid.

D66 ziet een coördinerende en beschermende rol voor de gemeente ter behoud van het cultureel erfgoed. Samenwerking met culturele instellingen, vrijwilligers en ondernemers is hiervoor van belang.

D66 wil dat de gemeente actief inzet op het binnenhalen van diverse culturele en recreatieve evenementen en festivals in Veendam. Dit draagt bij aan een positief imago en versterkt de economie in Veendam.
D66 wil de organisatie van obstakellopen en mud runs stimuleren. Zet in het Borgerswold een route uit en zet trainingsfaciliteiten neer.

Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018