Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid in Veendam| Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Momenteel zijn de veranderingen van het klimaat een “hot item”. Het gebruik van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt, heeft daarop een grote invloed.

D66 streeft naar een klimaat-neutrale wereld met één centraal duurzaamheidsloket.

Het doel van het beleid moet zijn dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties. Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk is om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke).

Innovatie is de sleutel voor energietransitie. Het stimuleren van zonne-energie, waterstof en innovatieve energiebronnen voor particulieren en bedrijven dient hierbij als hoofddoel. Het op grote schaal opslaan van elektriciteit moet ontwikkeld worden en is van groot belang om in de toekomst onze elektriciteitsnetten stabiel te houden.

D66 wil meer aandacht voor het ontwikkelen van duurzame nieuwe technieken en innovaties. Het vergunningensysteem voor dergelijke projecten dient eenvoudig te zijn.

Onze gemeente dient een voorbeeld van innovatie en duurzaamheid te zijn, waarbij ondernemerschap in deze sector gestimuleerd en gepromoot moet worden.

• D66 wil zonne-energie stimuleren.
• D66 stimuleert betere isolatie van woningen en gebouwen.
• D66 pleit voor het stimuleren van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, aardgas en elektriciteit in plaats van benzine en diesel voor particuliere en gemeentelijke (Kompanjie) voertuigen. Aanschaf van hybride voertuigen.
• D66 wil windenergie door particulieren stimuleren.
• D66 wil investeren in energiezuinige straatverlichting (LED) en verlichting (LED) in de gemeentelijke gebouwen.
• D66 wil afspraken maken met het MKB om het gebruik van plastic verpakkingsmiddelen te verminderen en daar waar mogelijk over te gaan op papieren verpakkingsmaterialen.
• D66 wil het verkrijgen van vergunningen voor energiezuinige projecten vereenvoudigen.
• D66 wil de afvalscheiding verbeteren door o.a. voorlichting over de financiële consequenties voor de inwoners.
• D66 pleit voor het heffen van statiegeld op alle plastic flessen, dus ook de ½ liters en kleinere flesjes.
• D66 wil de gemeentelijke gebouwen energie neutraal maken.
• D66 wil recycling en kringloop stimuleren. Het bevorderen van het repareren van apparaten in plaats van weggooien en nieuwkopen.
• D66 wil beperkende maatregelen m.b.t. het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk is gevaarlijk, veroorzaakt overlast en is slecht voor het milieu.
• D66 wil meer laadstations en laadpalen voor hybride en elektrische voertuigen faciliteren.Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018