Steun ons en help Nederland vooruit

Bereikbaarheid en Mobiliteit in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Veendam is door zijn goede bereikbaarheid aantrekkelijk als vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven.

De verdubbeling van de N33 heeft een positief effect op de bereikbaarheid van Veendam vanaf de A7 en vanaf de A28. De toekomstige verdubbeling van de N366 (tussen Veendam en Pekela) zorgt voor een verbetering van de bereikbaarheid vanuit het Oldambt, Pekela en Stadskanaal.

Meer dan een kwart van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt en er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen. Het maatschappelijk belang van de fiets is groot: fietsen is gezond, het bevordert meedoen in de maatschappij en de fiets is een milieuvriendelijk vervoermiddel.

D66 vindt veilige voetgangers- en fietsvoorzieningen in de dagelijkse leef- en woonomgeving van groot belang.

Een goed en (aan)sluitend openbaar vervoer is belangrijk als het gaat om bereikbaarheid en mobiliteit.

Hier valt nog wel wat te verbeteren.

• D66 wil samen met de provincie en omliggende gemeenten een doortimmerd plan ontwikkelen om Veendam en omringende kernen optimaal bereikbaar te houden, met de auto én met het openbaar vervoer.
• D66 vindt het belangrijk dat bus en trein, zowel in Groningen als in Assen, zo goed mogelijk aansluiten bij het landelijk vervoersnetwerk.
• D66 pleit voor een treinverbinding vanuit Veendam met Stadskanaal en Emmen.
• D66 wil dat er bij sneeuwval en gladheid voldoende capaciteit is om alle doorgaande wegen en fietspaden zo snel mogelijk veilig begaanbaar te maken.
• D66 stimuleert initiatieven op het terrein van ‘carsharing’. Door het delen van een auto kunnen meer huishoudens met minder auto’s toe. Hierdoor wordt parkeerruimte bespaard en bovendien is het financieel aantrekkelijk voor de ‘autodelers’.
• D66 vindt buurtbussen belangrijk voor mensen zonder eigen vervoersmogelijkheden. Zet hier – ook vanuit het participatievraagstuk – op in. Kijk daarbij ook buiten de gemeentegrenzen (Midden-Groningen en Pekela).
• D66 wil goede en veilige wandel- en fietspaden.
• D66 wil zorg voor een veilige schoolomgeving. Bovendien moet de verkeersoverlast, in samenwerking met de scholen, zoveel mogelijk worden beperkt.
• D66 stimuleert ouders om kinderen, wanneer mogelijk, met de fiets naar school te brengen.
• D66 wil automobilisten de mogelijkheid geven om dichtbij het centrum te parkeren zonder overlast te veroorzaken voor het andere verkeer, zoals fietsers en voetgangers. De invoering van de blauwe zone in het centrum heeft goed uitgepakt en draagt eraan bij dat er in het centrum doorgaans voldoende parkeergelegenheid is voor het winkelend publiek.
• D66 wil het parkeren op het Museumplein beperken. Maak dit plein aantrekkelijk om te verblijven (groen, terrassen, bankjes, podium) en geschikt voor het organiseren van activiteiten.

Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018