Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2016

Referendumverordering in raad Veendam op 7 november 2016

D66 is een partij die de zeggenschap van burgers zo dicht bij als mogelijk wil organiseren. De direct gekozen minister president, de direct gekozen burgemeester, een districtenstelsel, waarbij regionale vertegenwoordigers een plek in nemen in het nationaal parlement.

Ook het referendum is in dit verband een waardevol instrument om de inwoners direct te laten beslissen.

Het voorliggende beslisdocument over een referendumverordening wordt echter ingebracht op een moment dat deze raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen over een vergaand besluit over een gemeentelijke herindeling.

We zijn midden in een proces waarbij we onderzoeken of, door een samengaan van drie gemeenten, er een nieuwe gemeente kan ontstaan die zelfstandig en daadkrachtig de uitdagingen van morgen aan kan.

Op basis van die informatie dient elk gekozen raadslid zijn eigen afweging te maken en zich daarover te verantwoorden bij zijn kiezer en zich niet te verschuilen achter een referendum. Hiermee beschadig je de democratie in plaats van hem te bevorderen.

Ook de beperkte opkomst tijdens de informatieavonden over herindeling maakt dat wij van mening zijn dat het nú betrekken van inwoners in het definitieve besluit over wel of niet herindelen een zaak is van de gekozen volksvertegenwoordiger, van ons als raadslid.

 

D66 zal dan ook tegen de verordening stemmen.

Op een ander moment gaan we graag met u in debat om meer inspraak voor inwoners mogelijk te maken, bij voorkeur na een herindeling in een gemeente met de mooie naam De Groninger Veenkoloniën.

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66 Veendam