Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jumbo en Aldi kunnen centrum Veendam niet redden. D66 Veendam kan dat onderbouwen en komt met voorstellen

De supermarkten Jumbo en Aldi kunnen het centrum van Veendam niet redden. D66 Veendam bestrijdt die visie van wethouder Henk-Jan Schmaal van Gemeentebelangen en kan dat gedetailleerd onderbouwen. Wij presenteren aan het eind van dit artikel een actueel landelijk onderzoek en komen met alternatieve voorstellen.

De binnenstad is het kloppend hart van veel plaatsen. Een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te ontspannen, te wandelen en te ontmoeten. Je staat er eigenlijk niet bij stil, omdat het zo vanzelfsprekend lijkt.

Zo’n centrum vol beleving was er altijd, zowel in kleine plaatsen als Veendam als  in grote metropolen. En iedereen wil ook dat dat zo blijft. Maar dit verandert de laatste jaren. We zien het met lede ogen allemaal om ons heen gebeuren. Er is sprake van een paradox.

De invloed van mondiale trends

Terwijl de wereld steeds verder verstedelijkt en steeds meer mensen van het platteland naar de stad trekken, staan veel binnensteden onder druk van mondiale trends als digitalisering en schaalvergroting. In veel steden is dit al te zien.

Loop door het centrum van Veendam en zie hoeveel winkels er inmiddels leegstaan. Praat met winkeliers en beluister welke winkels er komend jaar naar verwachting ook mee stoppen. Deskundigen voorspellen dat de komende jaren dertig procent van het huidige winkelbestand verdwijnt.

Saaie eenheidsworst

De omzet van winkels en cafés loopt terug, steeds meer panden staan leeg en winkelstraten lijken door de dominantie van grote ketens (“verblokkerisering”) steeds meer op saaie eenheidsworst. De sfeer is minder bruisend en de onveiligheid neemt toe. De kwaliteit van de openbare ruimte gaat achteruit en voorzieningen verschralen.

In de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk heeft deze ontwikkeling de afgelopen decennia voor grote veranderingen gezorgd en zijn veel binnensteden in verval geraakt.

Goed onderbouwd aanvalsplan

D66 wil voorkomen dat in Nederland Duitse, Franse en Amerikaanse toestanden gaan ontstaan. Daarom is er een goed onderbouwd aanvalsplan geschreven dat in gaat op de problematiek en de achterliggende trends. Daarnaast worden oorzaken geanalyseerd en komen we met doelgerichte oplossingen.

Het rapport heeft een landelijke insteek, maar bevat ook voor Veendam vele interessante invalshoeken.

Duidelijk is dat er naast bedreigingen ook kansen liggen. De centrale ligging, de concentratie van uiteenlopende voorzieningen, de hoogwaardige vastgoedkwaliteit en de blijvende menselijke behoefte aan fysieke ontmoetingsplaatsen en belevingsplekken maken dat binnensteden ook in de komende eeuw bestaansrecht hebben.

Hele land wil glasvezel, Veendam heeft het al

Horeca, evenementen en musea zijn niet te digitaliseren, maar kunnen wel profiteren van digitalisering. Vroegere scenario’s waarin het internet tot de leegloop van binnensteden zou leiden, zijn niet uitgekomen.

In het hele land vechten gemeenten voor de aanleg van glasvezel en de terugkeer van lokale of regionale toegankelijke kabelaanbieders. Hoe gek is het dan dat Veendam dankzij het plaatselijke kabelnet van SKV glasvezel op een presenteerblaadje aangeboden krijgt en er tot op heden geen beleid is ontwikkeld om daar als gemeente van te profiteren.

Profiteer van de digitalisering

Daarom moeten we niet bij de pakken neer zitten. Als sociaal-liberalen zien we niets in autonome trends als digitalisering proberen af te stoppen. We moeten er van proberen te profiteren.

We bemoeien ons evenmin met de fundamenten van de economie zelf. Wel willen we goede randvoorwaarden voor leefbaarheid creëren en bewaken. Dat vraagt ruimte voor ondernemende individuen en slim inspelen op verandering. We moeten nieuwe doelen stellen en daar gericht op inzetten.

Veendam heeft alles om succesvol te worden

Veendam voldoet aan alle voorwaarden die van oudsher nodig zijn om uit te groeien tot een succesvolle plaats. De belangrijkste voorwaarde is de aansluiting op goede infrastructurele voorzieningen. Veendam heeft wat dat betreft geen enkel excuus om zich achter te verschuilen. Er moeten gewoon plannen ontwikkeld worden die aansluiten op alles wat al voorhanden is.

  • De N33 is dit jaar nog verdubbeld
  • De N366 richting Duitse grens wordt deels verdubbeld
  • Er ligt een uitstekende waterverbinding via het A.G. Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep
  • Veendam heeft sinds een paar jaar weer een treinverbinding die nog wordt uitgebreid ook
  • Veendam is via glasvezel aangesloten op de digitale snelweg

Slimme citymarketing

Het centrum van Veendam moet als een geheel verkocht worden door de vele aspecten ervan in samenhang aan de man te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met een gezamenlijke winkelwebsite met informatie over producten en openingstijden.

D66 Veendam pleit voor de opzet van een slimme beproefde citymarketingstrategie naar voorbeeld van de Duitse gemeenten Bad Zwischenahn en Lingen en zoals in Oldambt  en in Limburg al in gang is gezet.

Ook digitale hulpmiddelen zijn nuttig, zoals virtuele looproutes en winkelmandjes. Inzicht in het type bezoekers dat een museum of een (gratis) popfestival trekt, helpt daarbij. Ook kan het lonen om een marketingwebsite ‘ook interessant voor toeristen te maken. Zeker met het oog op de Duitse markt. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Oldambt zijn daar al mee bezig.

Stop met de suffe slogan van Turfstad naar Durfstad

Stop met suffe slogans. Waar denkt u aan bij de slogan Van Turfstad naar Durfstad? Wij constateren dan dat Veendam graag een Durfstad wil zijn, maar eigenlijk nog steeds een Turfstad is. Zo’n slogan getuigt van ouderwets denken. Juist niet van moderne ontwikkelingen.

Bijna elke gemeente, regio of provincie heeft tegenwoordig een eigen slogan, maar nietszeggende kreten kunnen beter vermeden worden, ook vanwege de hoge kosten en de boterzachte baten. In plaats daarvan is het beter om een duidelijke, inhoudelijke en op doelgroepen gerichte boodschap uit te dragen.

Informatieve parkeerapp vervangt parkeerschijf in Veendam

Zorg er voor dat je contact hebt met het publiek. Waarom investeert Veendam niet in een gratis parkeerapp die de net ingevoerde parkeerschijf kan vervangen. Kijk naar de positieve effecten van diverse parkeerapps die er al zijn en denk na over de mogelijkheden die een plaatselijke parkeerapp heeft. Veendam kan kan iedere bezoeker die via de app parkeertijd claimt meteen ook aanvullende actuele informatie presenteren. Interessant voor de gemeente, maar ook voor de lokale middenstand.

Download het D66-aanvalsplan De Kracht van de Binnenstad

Download het rapport De-kracht-van-de-Binnenstad hier.

Gepubliceerd op 09-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018