Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie en schaduwfractie D66 Veendam

Fractievoorzitter: Alian Spelde Raadslid: Alian Spelde Commissie BEM: Alian Spelde Commissie SML: Hanneke Schoenmaker Commissie VROM: Frans Smit Schaduwfractie: Gert Brouwer, Hanneke Schoenmaker, Hanneke van der Lei, Frans Smit, Henk Koetse, Jesper Smit

kandidaat raadsleden D66 Veendam

Kandidaatraadsleden D66 Veendam

D66 Veendam doet bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 mee met 9 kandidaatraadsleden. Alian Spelde is lijsttrekker voor D66 Veendam en beoogd fractievoorzitter.

Bestuur D66 Veendam

D66 Veendam heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit voorzitter en secretaris Simon Deinum en penningmeester Henk Koetse.

Fractie D66 Veendam

D66 Veendam gaat de verkiezingen van 2018 in met Alian Spelde als lijsttrekker. Hanneke Schoenmaker-Tiems  staat op nummer 2 op de verkiezingslijst van D66 Veendam.