Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juni 2016

Opvang van vluchtelingen in Veendam

Het oorlogsgeweld in Syrië, de dictatuur in Eritrea en de acties van de Taliban in Afghanistan verdrijven onschuldige burgers uit hun land. Zij vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen en om hun kinderen te beschermen tegen oorlog en geweld. Voor die mensen willen wij er zijn. Moeten wij er zijn.


In een land als Nederland hoort niemand op straat te slapen en het is van het allergrootste belang dat de opvang goed geregeld is. Het is de bedoeling dat we in Veendam een noodopvang organiseren voor 300 vluchtelingen voor maximaal 3 jaar. D66 is van mening dat er sprake is van een zorgvuldige procedure en een goede afweging  van het College als het gaat om locatie en accommodatie en kan daarom van harte instemmen met het voorstel. Het is goed dat we als Veendam onze verantwoordelijkheid nemen.

Er is bij sommige mensen angst voor ongeregeldheden met vluchtelingen. Die gevoelens worden onderbouwd door te wijzen op incidenten elders. Als gevolg van onder meer stress die ontstaat bij vluchtelingen die dag in dag uit in een kleine sobere ruimte bij elkaar op de lip zitten. Stress vanwege voortdurende onzekerheid over de toekomst in een vreemd land.
De bezorgdheid bij sommige Veendammers over de gevolgen van  stress bij de vluchtelingen zijn begrijpelijk. Wat kunnen we doen om de stress bij de vluchtelingen draaglijk te maken? Hoe gaan we serieus om met gevoelens van onveiligheid bij Veendammers?
Het COA zou nabij de accommodatie voorzieningen moeten creëren en activiteiten moeten aanbieden. Belangrijk is dat bewoners van de noodopvang dingen kunnen doen waar ze goed in zijn en waarbij ze zich nuttig voelen. Voor vluchtelingen met een islamitische achtergrond zou in overleg met Turk Der iets georganiseerd kunnen worden. En bij het werven van personeel door het COA zou het fijn zijn als er voorrang wordt gegeven aan werkzoekenden uit Veendam en omgeving.
Zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij is van het allergrootste belang. Als je zorgt dat asielzoekers zo snel mogelijk hun steentje bij kunnen dragen aan de Nederlandse samenleving, voorkom je dat straks het merendeel in de bijstand zit zonder reëel perspectief. Leer ze meteen Nederlands.  Het leren van de taal is een belangrijke voorwaarde voor actief meedoen in de maatschappij.  Laat geen tijd verloren gaan, of het nu gaat om het respecteren van onze normen en waarden, het doorgronden van sociale omgangsnormen of het simpelweg begrijpen van procedures.

Veel organisaties in Veendam kunnen bijdragen aan een goede opvang en integratie van de vluchtelingen. De kerken, Compaen, het Noorderpoortcollege, de Bibliotheek, vele vrijwilligers, ………… allemaal kunnen en zullen ze (daar ben ik van overtuigd)  hun steentje bijdragen aan een goede opvang van de vluchtelingen in onze gemeente.

D66 vraagt het College om goed met het COA te overleggen  over de voorwaarden en de  voorzieningen om het verblijf van de vluchtelingen  in Veendam zo menswaardig, aangenaam en kortdurend als mogelijk te maken.

Een paar weken geleden zag ik in een uitzending van de Reünie hoe positief de vluchtelingen, die destijds op Vlieland werden opgevangen, spraken over hun tijd op het eiland. Ik zou heel blij worden als we de mensen die een poos in de noodopvang in Veendam verblijven ook zo’n warm en welkom gevoel  over Veendam mee kunnen geven.

Alian Spelde,
fractievoorzitter D66 Veendam