Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juni 2017

Motie ‘anoniem solliciteren’ in de gemeenteraad van 26 mei

We moeten er allemaal voor zorgen dat iedereen tijdens de sollicitatieprocedure gelijke kansen heeft en dat onbewuste uitsluiting wordt voorkomen.

Vooral bij gemeenten en lokale overheden is anoniem solliciteren populair, maar het is niet zonder meer duidelijk dat anoniem solliciteren leidt tot meer verscheidenheid op de werkvloer. Ik verwijs  daarbij naar de proef van de gemeente Den Haag, waarbij de kans op een allochtone sollicitant niet echt toenam.

De gemeente noemde de proef een ‘groot succes’ en breidt deze zelfs uit: ook de leeftijd van de sollicitant wordt in het vervolg weggewerkt. Maar tijdens de proefperiode bleek dat de kans op een sollicitant met een migratie-achtergrond amper toenam: van 7,1 procent in 2015 naar 8 procent in 2016. Uiteindelijk werden wel flink meer allochtonen aangenomen door de gemeente, maar dat gebeurde pas na het eerste gesprek: op dat moment was het solliciteren natuurlijk niet meer anoniem. Het is dus absoluut niet duidelijk dat anonimiteit leidt tot diversiteit

Daarnaast bleek uit recent Frans onderzoek dat anoniem solliciteren de kans op een baan juist verkleinde voor minderheden.
Ruim duizend commerciële bedrijven in Frankrijk deden mee aan een groot experiment met anoniem solliciteren. De uitkomst was voor iedereen een verrassing, volgens een  hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ,,Minderheden bleken juist minder kans te maken op een baan. Een verklaring zou kunnen zijn dat anoniem solliciteren ook positieve discriminatie onmogelijk maakt. Een streepje vóór helpt dan niet meer. En dan is de kans groot dat de PvdA met dit plan in de harde praktijk eerder Mark dan Mehmet aan werk helpt.

D66 is er van overtuigd dat er inderdaad vaak sprake zal zijn van ‘onbewuste vooroordelen’ bij selectiecommissies, maar is van mening dat er preventief gehandeld moet worden. Geen anonieme sollicitaties, maar de selectiecommissies trainen en begeleiden om het selecteren zonder vooroordelen te bevorderen. Het probleem aanpakken bij de bron.

En daarom heeft D66 de motie ‘anoniem solliciteren’ niet gesteund.

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66 Veendam