Steun ons en help Nederland vooruit

Tjipke Hibma

kandidaat raadslid D66 Veendam

Tjipke Hibma is kandidaat raadslid voor D66 Veendam bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022.

Ik ben in 1943 geboren in Sexbierum.
Na het examen van de middelbare school in 1961 aan de CHBS in Leeuwarden heb ik mijn studie Scheikunde afgerond aan de Universiteit in Groningen in 1969.

In 1974 ben ik gepromoveerd in de fysische chemie en in hetzelfde jaar vond ik een researchbaan bij het bedrijf BBC (tegenwoordig ABB) in Baden Zwitserland. Vanaf 1985 was ik werkzaam als Universitair Hoofd Docent in de Anorganische Chemie bij de RUG met de opdracht om een nieuwe onderzoeksgroep “dunne lagen” op te starten.

In 1997 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Anorganische Chemie. Gepensioneerd in 2005.

De laatste jaren besteed ik veel tijd aan vrijwilligerswerk. De belangrijkste activiteit is momenteel het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsstatus woonachtig in Veendam.

Vanuit mijn achtergrond is mijn voornaamste politieke interesse gelegen in onderwijs en werkgelegenheid, in het bijzonder in het sociale domein.