Steun ons en help Nederland vooruit

Simon Deinum

kandidaat raadslid D66 Veendam

Simon Deinum is kandidaat raadslid voor D66 Veendam bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022.

Simon stelt zich voor:

Ik ben geboren in 1945 in het Friese dorpje Minnertsga. Na het gymnasium en een korte loopbaan bij de Winschoter Courant begon ik in 1968 als directiesecretaris bij Hanab NV (nu Visser&Smit Hanab bv) te Veendam. In 1981 trad ik in dienst van Rottinghuis in Groningen, waar ik medio 2004 afscheid nam als directeur. Na mijn pensionering was ik adviseur van ondernemers in het MKB.

Vanaf de oprichting ben ik lid van D66 en nu (opnieuw) afdelingsvoorzitter. Ik was raadslid in Veendam (1985/1986) en lid van Provinciale Staten van Groningen (1995/1996). Ik was bestuurslid van Open Haven (nu Meander Veenkade), voorzitter van Radio Parkstad, bestuurslid van de Bouwsociëteit Groningen en actief binnen VNO-NCW Noord. In 2005 kreeg ik een lintje als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als voorzitter van de Stichting Ton voor ’t Carillon, droeg ik een steentje bij aan het nieuwe carillon van Veendam. Tot 31 december 2011 was ik lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Groningen.

Sinds mijn biografie “Dichter bij Siep” in 2014 is gepubliceerd, zet ik mij in voor het behoud van de artistieke nalatenschap van beeldend kunstenaar Siep van den Berg (1913-1998), door middel van lezingen, publicaties en tentoonstellingen. Ik sport, wandel, tuinier, lees, puzzel en reis graag en ben al 10 jaar oppasopa.

Meer van Simon Deinum