Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 december 2017

Initiatief van D66: Speeltuinen in Veendam rookvrij

Een gezonde omgeving voor kinderen, is een rookvrije omgeving. D66 vindt dat omgevingen waarin zich kinderen bevinden, zoveel mogelijk rookvrij moeten zijn.

Dat is de reden dat D66 het initiatief heeft genomen om tijdens de raadsvergadering maandag 18 november 2017 een motie in te dienen met als titel ‘rookvrij spelen in Veendam’. Deze motie is gesteund door CDA, CU, VVD, PvdA en Gemeentebelangen.

De motie kon rekenen op een brede meerderheid en na een korte schorsing liet het college weten het voorstel over te nemen. Binnenkort kunnen we een beleidsnotitie verwachten.

Zie hieronder het artikel dat dinsdag 19 december verscheen in het Dagblad van het Noorden. Het artikel is geschreven door journalist Pieter Broesder.

Niet alleen is het ongezond voor kinderen om mee te roken, ook blijkt uit onderzoek dat kinderen eerder zelf gaan roken, als ze vaak volwassenen hebben zien roken.

D66 vindt daarom dat onze gemeentelijke speeltuinen rookvrij moeten worden gemaakt.

Kinderen horen niet tussen de sigarettenpeuken in de zandbak te zitten en te worden omringd door rokende volwassenen als zij aan het spelen zijn.

Hieronder volgt de tekst van de motie:

MOTIE – Rookvrij spelen in Veendam

De Raad van de Gemeente Veendam, in vergadering bijeen op maandag 18 december 2017

Constaterende dat:

a)       roken nog steeds is toegestaan in speeltuinen;

b)      roken ernstige en vaak dodelijke ziektes veroorzaakt;

c)       meeroken voor kinderen erg ongezond is;

d)      uit onderzoek blijkt dat kinderen vaker gaan roken naarmate zij meer volwassenen hebben zien roken; en

e)      gemeentelijke binnenaccommodaties al wel rookvrij zijn, maar gemeentelijke buitenaccommodaties niet.


Overwegende dat:

a) het wenselijk is dat kinderen opgroeien in een gezonde, rookvrije omgeving;

b) wij daarom willen werken aan een rookvrije generatie;

c) het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen te willen streven naar een rookvrije generatie;

d) wij het onwenselijk vinden dat kinderen in (gemeentelijke) speeltuinen spelen tussen rokende volwassenen;

e) diverse gemeenten reeds maatregelen genomen hebben om kinderen uit de sigarettenrook te houden en pretparken recent de maatregel hebben genomen dat roken alleen in daarvoor ingerichte rookzones is toegestaan en niet in wachtrijen;

f) daarop overwegend positief is gereageerd; en

g) we als gemeentelijke overheid verantwoordelijk zijn voor het creëren van een gezonde, rookvrije omgeving voor alle kinderen in Veendam;

Roept het College op om:

1) zo spoedig mogelijk alle (gemeentelijke) speeltuinen rookvrij te maken en dit op te nemen in de huisregels en dit kenbaar te maken middels borden;