Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 februari 2017

Herindeling Pekela, Stadskanaal en Veendam: haalbaar en verstandig

image.png wordt weergegeven

In 2014 ging D66 de verkiezingen in met de volgende mening:

 

Herindeling biedt kansen

Veendam ligt midden in een regio met veel kansen. We moeten de gemeentelijke herindeling benutten om regionaal, nationaal en internationaal onze positie te versterken. De verwachting is dat op termijn de herindeling zal zorgen voor een efficiënter bestuur, betere kwaliteit van dienstverlening en lagere overheidskosten.

Nu niet kiezen voor herindeling betekent stagnatie en daarnaast leidt de onevenwichtigheid in de samenwerking met Pekela steeds meer tot blijvende en onnodige frustraties. Hopen op samenwerking/samengaan met andere gemeenten dan in het rapport voorgesteld, is risicovol aangezien de overige buurgemeenten de komende 10/20 jaren zich vooral zullen richten op de eigen  ontwikkelagenda. Het landschap om ons heen verandert, waardoor onze gemeente straks zal behoren tot de kleinere gemeenten binnen de diverse samenwerkingsverbanden en daarmee zullen we aan kracht en invloed inboeten.

D66 ziet na het bestuderen van alle rapporten en bijlagen en kijkend naar de ontwikkelingen op bestuurlijk gebied om ons heen geen enkele reden om te draaien, een vluchtweg of de nooduitgang te zoeken.

 

Integendeel!

Wat een uitdaging om samen met Pekela en Stadskanaal een bekwame en betrokken ambtelijke organisatie vorm te geven.

Wat een uitdaging om een daadkrachtig bestuur te kiezen en een nieuwe burgemeester die de weg weet naar Groningen, Den Haag en als het moet naar Brussel.

Wat een uitdaging, om te zorgen voor korte lijnen vanuit bestuur en ambtelijke organisatie naar inwoners in de diverse kernen, wijken en buurten.

Wat een uitdaging om samen het imago van de Veenkoloniën te versterken en te laten zien dat we hier liever presteren dan klagen, liever verbinden dan breken.

Wat een uitdaging om te laten zien dat we onze buurgemeente Pekela liever de helpende hand reiken dan dat we ze laten zakken.

Wat een uitdaging om nieuwe, democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden aan te gaan met gelijkwaardige partners.

Wat een uitdaging om samen te werken op het gebied van behoud van een sterk MKB en het faciliteren van de komst van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid.

Wat een uitdaging om, ondanks de voorspelde krimp, in samenspraak met woningcorporaties, andere verhuurders en ontwikkelaars te zorgen voor voldoende aanbod voor woningzoekenden.

Wat een uitdaging om ook op cultureel gebied en op het gebied van sport een divers en aantrekkelijk aanbod in de verschillende kernen te kunnen realiseren.

 

Een gemeentelijke herindeling betekent een einde aan de veelheid van partijen die het eens moeten worden over regionale vraagstukken. Het regionale bestuurlijke spel wordt vereenvoudigd en samen gaan we voor het imago van ‘De Gouden Veenkoloniën’.

 

Kortom: D66 ziet de gemeentelijke herindeling voor Durfstad Veendam niet alleen als gewenst, nuttig en noodzakelijk, maar ook als een geweldige uitdaging en kans.

 

Die gaan wij niet uit de weg. Op naar De Gouden Veenkoloniën!

Alian Spelde
D66 Veendam