Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 maart 2018

Geschiedvervalsing

“D66 doodt eigen kroonjuweel”, kopt De Telegraaf van 3 maart 2018 op gezag van Hans Wiegel.
Ik citeer Wikipedia: “De Nacht van Wiegel was een politieke nacht die plaatsvond tussen dinsdag 18 op woensdag 19 mei 1999.
Eerder was aangenomen de Wet van 5 maart 1998, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, de eerste lezing van een grondwetswijziging ter invoering van een correctief referendum.

De tweede lezing, Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum was in de Tweede Kamer met een tweederdemeerderheid aangenomen en nu in de Eerste Kamer aanhangig. Hier was ook een tweederdemeerderheid nodig.

Na een debat van 16 uur werd het op 19 mei, 1:30 uur ’s nachts, in stemming gebracht. Alhoewel vooraf door velen werd gedacht dat het voorstel voldoende stemmen zou halen, bleek de tegenstem van Hans Wiegel (VVD) de nekslag.
Wiegel was de enige overgebleven senator van de VVD die tegenstemde.
Dit resulteerde in een kabinetscrisis van het Kabinet-Kok II.
Dat bood zijn ontslag aan, maar trok deze ontslagaanvraag op 8 juni weer in.

D66 vindt al 50 jaar dat de democratie ziek is, in elk geval beter moet worden.
Een correctief referendum leek daarvoor een goed medicijn, maar kreeg dus dankzij Hans Wiegel niet de vereiste meerderheid in de Eerste Kamer.
Als lapmiddel, een placebo als het ware, kwam er een raadgevend referendum: het volk wordt – mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden – gevraagd een uitspraak te doen, waarmee parlement en regering rekening kunnen, maar niet hoeven te houden.

Als blijkt dat een medicijn niet het gewenste effect heeft, maar wel ongewenste bijwerkingen, dan kun je het blijven voorschrijven in afwachting van een beter middel, je kunt ook besluiten het niet meer te verstrekken, omdat het – anders dan HG – niet doet wat het belooft.
Anders houd je het volk weer een fopspeen voor.

D66 is en blijft groot voorstander van het meest vergaande middel om de bevolking in een aantal gevallen de macht te geven een reeds genomen overheidsbesluit te corrigeren, dat is: terug te draaien. Waar blijft de meerderheid voor dat correctief referendum?

Najaar 2017, achttien jaar na de eerste poging, strandde opnieuw een wetsvoorstel om het correctief referendum in te voeren. Na jaren waarin de politieke steun groeide voor deze bindende volksraadpleging, trokken ook PvdA en GroenLinks hun handen ervan af.
VVD, CDA en SGP waren al tegen.

Het getuigt van brutaliteit en onbeschaamdheid, dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie (whats in a name?!) in het debat in de Tweede Kamer over afschaffing van de fopspeen raadgevend referendum D66-minister Kajsa Ollongren “de moordenaar van de democratie” durft te noemen.

Hoe durft hij.

Simon Deinum, voorzitter D66 Veendam