Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 maart 2019

Gemeenteraad van Veendam stelt Gedragscode Integriteit vast!

De bijdrage van D66 tijdens de raadsvergadering van 25 maart:

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

(Aldus Wikipedia)

Een karaktereigenschap (en dat is integriteit) is iets subjectiefs. Er bestaat vaak een min of meer collectief gedragen beeld van wat het begrip integer inhoudt. Min of meer, want het kan gebeuren dat wat de een beschouwt als betrouwbaar heel anders kan worden ervaren door een ander.

Allerlei incidenten hebben ervoor gezorgd dat opinieblad Vrij Nederland sinds een aantal jaren een politieke  integriteitsindex publiceert: een jaarlijks overzicht van affaires en rellen in de Nederlandse politiek. In vijf jaar tijd was er sprake van meer dan 100 affaires.

Niet zo vreemd dat het vertrouwen in ons als politici verdwijnt toch?

Het is daarom goed dat we in onze gemeenteraad de Gedragscode Integriteit gaan vaststellen.|
Maar daarmee zijn we er nog niet.
Want wat ik al zei mensen verschillen nog wel eens van mening als het om integer gedrag gaat.

D66 stemt graag in met de Gedragscode Integriteit, maar zou de griffie willen oproepen om daarnaast een bijeenkomst te organiseren voor college, raad en commissies. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we specifieker benoemen wat wij als raad en college verstaan onder integer gedrag van ons als politieke bestuurders. Wat is acceptabel en wat kan niet door de beugel.

Als we dat niet doen, als we niet gezamenlijk bespreken wat deze Gedragscode betekent voor ons gedrag (fysiek en digitaal), dan vrees ik dat deze in de spreekwoordelijke la verdwijnt.