Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 april 2016

De toren zingt!

 

Over de edele kunst van het klokkengieten en over ‘Onze Vaderlandsche Speeltorens’ is in 1916 een prachtig boekje verschenen, onder de titel “De Torens Zingen”. Dat honderd jaar oude boekje lag in 2008, met de groeten van Engbert Dorgelo, in mijn brievenbus, als blijk van waardering voor de inspanningen van de Stichting “Ton voor ’t Carillon” om de toren van de Grote Kerk, in Veendam weer te laten zingen.

 

De Filmgroep Dubbel 8 heeft het verwijderen van het uit 1958 daterende, in slechte staat verkerende oude carillon, het gieten en het ophangen van de nieuwe klokken gefilmd. De cineasten filmden op 18 april 2008 de officiële ingebruikneming en daags erna kon de bevolking van Veendam de film met de titel ‘Nieuwe Klanken over Veendam’, in vanBeresteyn bekijken.

 

Als voorzitter van genoemde Stichting mocht ik bij de ingebruikname een paar dingen zeggen. Ik sprak over brons, als metaal van het volk. Het metaal van de democratie. Zoals de samenleving weerspiegeld wordt in de gemeenteraad, zo wordt zij ook weerspiegeld in de glanzende klokken in de toren. De beste functionerende democratieën zijn die, waar ook minderheden volledig aan bod komen. Wijlen Hans van Mierlo parafraserend: “de aardigste mensen zijn die, die ook de toevallige minderheid in zichzelf volledig tot hun recht laten komen”. Kwestie van een chromosoompje meer of minder. Dat is alles.

 

Dat nieuwe carillon kwam er niet zomaar, we hebben ons er als bestuur een paar jaar voor uit de naad gewerkt. In mijn archief vond ik een e-mail van 10 november 2005, gestuurd aan Mart Drissen en Ageeth Schuringa, medebestuursleden van het eerste uur. Ik schreef :

 

“Ik wil niet vaker, niet langer en niet met meer mensen dan nodig vergaderen. We gaan een mooie, maar – zeker in het begin – (in)spannende reis maken. Dat kan het best met een gezelschap dat bestaat uit mensen die: “enthousiast, creatief, prikkelend, verrassend en dienend iets toevoegen en waarde creëren. Mensen die eerder meer doen dan gedacht dan minder dan verwacht, die de vaart erin houden in plaats van te remmen en uiteindelijk volop willen en mogen delen in het succes van de reis. Mensen die iets komen brengen en niet vergaderen om iets te halen. ”

 

Als je iets wilt bereiken kun je de volgende les ter harte nemen:

 

Omring je met mensen die bekwaam, betrokken, belangstellend, bevoegd en besluitvaardig zijn. Werk samen met partijen die jouw proces in een hogere versnelling kunnen brengen. Dankzij dit soort mensen en partijen zingt de toren.

 

Simon Deinum (D66 Veendam)