Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

De droom van D66 Veendam; algemene beschouwingen juli 2018

D66 gelooft in de kracht van mensen, individueel en collectief. Mensen vormen samen de gemeenschap van Veendam. D66 gelooft in een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk meedoet en ziet graag een beweging waarin Veendammers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen straat of buurt.
D66 wil deze beweging samen met de Veendammers inzetten, zodat steeds meer inwoners ook individueel in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving, hun straat of buurt en de mensen die daar wonen. Daarmee geven de inwoners zelf invulling aan de kwaliteit van hun samenleving en het samen leven. Als gemeente moeten wij het voor onze inwoners gemakkelijk maken om hier aan mee te doen. Samen doen!

Voor D66 betekent dat, dat
iedereen erbij hoort en meedoet in de samenleving;
• inwoners eigen keuzes kunnen maken en zoveel mogelijk zelf regie voeren over hun leven (autonoom zijn);
• kinderen en jongeren gezond opgroeien met optimale ontplooiingskansen;
• inwoners met een hulpvraag geholpen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd;
• wij samen met inwoners, verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en professionals werken aan een levendig centrum en krachtige leefbare buurten met veel sociale samenhang;
• we aan vertrouwen en goede contacten werken, zowel tussen inwoners en onze gemeente als tussen inwoners onderling.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verbondenheid met de buurt, een sociaal vangnet en vertrouwen in de gemeente het geluksgevoel positief beïnvloeden.

Laten we samen een reis maken, een reis in de tijd. De tijd gaat snel, maar toch blijkt dat er in vier jaar een heleboel kan gebeuren.
Het is maart 2022 en ik neem u mee in mijn droom………………

Wat hebben we veel bereikt in Veendam!

Het Leer- en sportpark aan de Langeleegte is volop in bedrijf. De resultaten van de Winkler Prins zijn geweldig en steeds meer jongeren zijn actief aan het sporten bij een van de vele sportclubs in Veendam. We hebben minder voortijdige schoolverlaters en het percentage jeugd en jongeren met problemen is gehalveerd.

Wethouder Velema heeft de eerste steen gelegd voor een Brede School in Wildervank; een centrum waar de belangen van het kind centraal staan. Voor iedere peuter is er plek op een voorschoolse instelling en het aantal kinderen dat met een (taal)achterstand aan de basisschool begint is verminderd.

Volksopera De Langeleegte had een grote landelijke uitstraling en bij de Tocht om de Noord ontdekten duizenden nieuwe bezoekers de veelzijdigheid van Veendam.

Wedeka is gestart met een legale wietplantage. De eerste planten zijn geoogst door raadslid Langen.

Wethouder Wierenga is verhuisd. Hij bewoont nu een nieuw en geheel energieneutraal huis. Dankzij zijn enthousiasme en een stimuleringsfonds voor verduurzaming zullen snel meer huizen volgen.

Wethouder Schmaal ontvangt met grote regelmaat gemeentebestuurders uit het hele land vanwege de successen die behaald zijn met het winkelcentrum. Het is gelukt om er een levendig centrum van te maken, dankzij investeringen van de ondernemers en de gemeente. De Kerkstraat is via een mooie passage verbonden met het Julianapark en natuurlijk autovrij. Raambiljetten met het opschrift ‘te koop’ zijn verdwenen.

Het Museumplein is een aantrekkelijk verblijfsgebied geworden. Auto’s zijn vervangen door groen, terrassen, bankjes en een podium. De mooie speeltuin heeft grote aantrekkingskracht op jonge kinderen en is natuurlijk rookvrij, net als alle andere speeltuinen in Veendam.

In het Borgerswold wordt jaarlijks een ECO foodfestival gehouden. Er worden workshops gegeven hoe je met groeiende culinaire sterren uit de onkruidwereld als paardenbloem, zuring en brandnetel en diverse wilde kruiden uit het park en de straten lekker en gezond kunt koken. Onkruid wordt schaars!

Raadslid Schoonewille is trotse voorzitter van de Borgerswold SPerience. Een vijftigtal vrijwilligers zorgt voor een schoon en leefbaar Borgerswold, in samenwerking met de handhavers. Ze zoeken geen spijkers meer in laag water.

Veendam experimenteert met een digitaal platform, waarmee burgers online kunnen meedenken en beslissen over budgetverdeling.

De burgemeester geeft het startschot voor de waterstoftrein op het nieuwe spoortraject Veendam-Assen. Aan boord is raadslid Felder. Zij is dolblij dat haar grote wens vervuld is.
De waterstof wordt geleverd uit de waterstofopslag in Zuidwending.

Veendam is voorloper op het gebied van veilige en duurzame mijnbouw. Bedrijven en burgers hebben elkaar gevonden. Veendam is trots op de ruimte die zij daarvoor heeft geboden en is gastheer van het landelijk mijnbouwcongres: ‘Mijnbouw is ook van jou!”

Ieder voorstel dat in de raad wordt behandeld is voorzien van een participatieparagraaf, waarin is aangegeven op welke manier inwoners en organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het voorstel. Dit zorgt er voor dat de inwoners beter gehoord worden. De mening van de inwoners geeft vaak waardevolle input.

Oud-directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum ondersteunt het initiatief van de gemeente Veendam om een dependance van het Rijksmuseum in de Hertenkampschool te vestigen.

Op het Lloydsterras is het een bruisende kookpot van innovatieve start-ups. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud en het creatieve hart van Veendam; een vrijplaats voor talent uit Veendam met een onweerstaanbare aantrekkingskracht op talent van elders.

Veendam is hard op weg naar een rookvrije generatie. Door het plaatsen van borden bij sportclubs, speeltuinen en scholen zijn mensen met elkaar in gesprek geraakt en is het vanzelfsprekend geworden dat er niet gerookt wordt in de omgeving van kinderen.

Zonder dromen komen we nergens en met zijn allen kunnen we de toekomst die ik droom een beetje dichterbij halen.
Laten we aan de slag gaan.

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66 Veendam
09 juli 2018