Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 maart 2017

D66 Veendam wil winst verzilveren!

 

D66 Veendam zet de verdubbelaar in. Zowel ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 (699) als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (725) is bij de op 15 maart jl. gehouden TK-verkiezingen het aantal stemmen op D66 in Veendam verdubbeld. Liefst 1591 brachten hun stem uit op de partij. De landelijke campagne, aansprekende kandidaten en de inzet en zichtbaarheid van D66-raadslid Alian Spelde en D66-wethouder Jaap Velema hebben zeker aan dit prachtige resultaat bijgedragen.

Het bestuur van de afdeling D66 Veendam zal de komende tijd de in- en externe communicatie verbeteren via de eigen website en andere social media. Aanhakend bij advertenties in landelijke en regionale bladen wil de afdeling actief leden werven. Doelstelling is het huidige aantal in de loop van dit jaar te verdubbelen. Daarmee wordt ook de bestuurskracht vergroot.

Na de zomer starten de activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. D66 wil samen met de leden en maatschappelijke organisaties een aansprekend en wervend verkiezingsprogramma opstellen en zet in op verdubbeling van het aantal zetels in de raad van Veendam: van 1 naar (tenminste) 2! Daarmee hoopt de partij in een positie te komen waarin aan college-onderhandelingen kan worden deelgenomen, met maximale invloed op het te sluiten bestuursakkoord.

D66 Veendam hoopt na de verkiezingen in 2018 opnieuw deel uit te kunnen maken van het Dagelijks Bestuur van de gemeente. Dankzij het feit dat de parrtij goed vertegenwoordigd is in Provinciale Staten van Groningen, het college van Gedeputeerde Staten, de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement tracht D66 in het belang van Veendam zaken voor elkaar te krijgen.

 

D66 krijgt het voor elkaar

Goed werk, goede zorg, goed onderwijs

 

Voor informatie:

Simon Deinum, voorzitter D66-afdeling Veendam

simondeinum@netvisit.nl

tel. 0598 612068 of 0650 234241