Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juli 2017

D66 Veendam begroet fractievoorzitter Alian Spelde

De leden van D66 Veendam hebben de verkiezing van de huidige fractievoorzitter Alian Spelde als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met applaus begroet. Namens het bestuur bood Henk Koetse haar een grote bos bloemen aan.

Tijdens de vergadering werden ook een programmacommisie, een campagnecommissie en een verkiezingscommissie benoemd. Er zijn afspraken gemaakt over verdere intensivering van de contacten met andere D66-afdelingen in de regio.

D66 Veendam gaat zelfstandig de verkiezingen in en verwacht na 21 maart 2018 met tenminste twee zetels in de raad te komen. De kandidaatstelling voor de overige plaatsen op de lijst is geopend en sluit op 5 oktober a.s. De verkiesbare plaatsen zullen worden ingenomen door leden die al meerdere jaren deel uitmaken van de steunfractie.