Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

D66 Veendam: Algemene beschouwingen gemeenteraad 8 juli 2019

Het verhaal van Lisa, (filmpje staat op You Tube = van Stichting Lezen en Schrijven)

Lisa groeit op in een taalarm gezin.
Haar ouders praten weinig met haar en lezen geen boeken of kranten.
Lisa gaat 3 dagen in de week naar de Peuterspeelzaal.
Daar werken ze met een taalprogramma, maar veel wordt daar niet mee gedaan.
De leidsters hebben weinig tijd.
Sommige leidsters kunnen zelf eigenlijk niet goed lezen en schrijven. (*)

Op de basisschool raakt Lisa steeds meer achterop.
Vanaf groep 5 is er geen aandacht meer voor technisch lezen en ook andere vakken lijden er onder.
De juf ziet dat Lisa leerproblemen heeft, maar weet niet goed hoe ze dit aan moet pakken.

In groep 7 blijft Lisa zitten.
De ouders van Lisa zijn niet bezorgd om haar slechte schoolprestaties.
Tekenen en knutselen, dat kan ze toch goed?
En er zijn toch andere dingen dan lezen, schrijven en rekenen wat mensen gelukkig kan maken.

Lisa worstelt zich door haar schooltijd en kiest de kortste opleiding die ze kan vinden:
Bejaardenzorg niveau 2.
Met een onvoldoende voor Nederlands maar met een diploma op zak gaat Lisa solliciteren.
Een vriendje helpt haar met het schrijven van sollicitatiebrieven.

Formulieren invullen vormen niet het enige probleem.
Lisa heeft moeite met het begrijpen van post, het werken met de computer en internetbankieren.
Ze heeft vaak schulden.
Op haar werk moet Lisa haar collega’s vaak om hulp vragen en haar baas vindt haar ongemotiveerd.
Lisa heeft last van stress en voelt zich ongezond.

Dan ontmoet Lisa een man.
Samen krijgen ze een dochter: Marieke.
Mariekes ouders praten weinig met haar en lezen geen boeken of kranten.

Het leven van Marieke……………….
Aan ons de keuze.

We moeten de cirkel doorbreken en het leven van Lisa en Marieke herschrijven.

*  In Veendam is de situatie op de voorscholen prima geregeld!

 

Samen!

1 op de 9 jongeren in Nederland kreeg in 2018 jeugdhulp.

Op basis van instroom van de afgelopen jaren komt 50% voor zijn 18e voor korte of langere duur in de jeugdhulp terecht (los van ondersteuning vanuit CJG’s, sociale teams, wijkteams etc.). D66 is benieuwd naar de cijfers van Veendam.

Het zou goed zijn om het onderwijs (inclusief de voorschool) als vindplaats te benoemen en dat je vanuit die vindplaats heel gemakkelijk ‘zorg’ kan toevoegen.

Op de Margaretha Hardenberg en de Wim Monnerau is al een zorgorganisatie gehuisvest in de scholen. Hierdoor hoeft er veel minder met kinderen gereisd worden en is er maar een beperkt aantal hulpverleners in de school. Dit speciaal onderwijs heeft meer zorg nodig dan gemiddeld op een andere school, maar ook daar kan jeugdzorg door vaste hulpverleners worden gegeven.

Dicht op de doelgroep in de scholen hulp bieden. Jeugdzorg (organisatorisch en het liefst ook fysiek) daar neerzetten waar veel kinderen dit nodig hebben.
Dit heeft meerdere voordelen: financieel, tijd (afspraken kunnen in de schoolomgeving plaatsvinden) en de relatie tussen onderwijzend personeel, hulpverlening, kinderen en ouders wordt versterkt. En………. het kind staat centraal!
Een investering in een klasse assistent zou wellicht het doorverwijzen naar allerlei instanties al deels kunnen voorkomen.

D66 pleit daarom voor de realisatie van kind centra waardoor ouder, kind, onderwijs en zorg (en wellicht ook sport) dicht bij elkaar komen en samen aan de slag gaan met de persoonlijke ontwikkeling van kinderen om de kansen van deze kinderen te verbeteren en tegelijkertijd de instroom naar de jeugdhulp te verminderen.
En hier ligt een belangrijke bijvangst voor het oprapen, nl. verlaging van kosten in de jeugdzorg.

Gaan wij samen aan de slag om het leven van Lisa en Marieke te herschrijven?

 

Over ‘samen’ gesproken:

Hoe bijzonder is het om twee totaal verschillende werelden bij elkaar te brengen onder dezelfde noemer: een Voetbalopera!

De vraag was of het combineren van sport en kunst eigenlijk wel mogelijk is?
Inmiddels weten we dat. Een volmondig JA!
De Veendammer Wind, de unieke Veendammer Voetbalopera, was een geweldig muziekspektakelstuk voor, door en met Oost-Groningers.
Verbinding stond voorop bij het realiseren van deze productie. Verbinding van sport en cultuur, van amateurs en professionals, van onderwijs, bedrijfsleven en overheden.

Als geboren en getogen Veendammer ben ik onwijs trots dat wij in Veendam zo’n unieke en toegankelijke volksopera konden presenteren. Landelijk en regionaal was er, volkomen terecht, veel media-aandacht. Positieve aandacht voor Veendam!

Het verhaal van De Veendammer Wind staat symbool voor de Veenkoloniën, voor de gemeente Veendam. Ondanks vele tegenslagen zien we altijd weer reden om ons op te richten, kansen te zien en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Ook als we kijken naar de resultaten van de jaarrekening 2018 kunnen we trots zijn. Heel trots. Waar omliggende gemeenten worstelen met forse tekorten, sluit Veendam het boekjaar 2018 af met een positief resultaat van ruim 5 ton en hoeven we ook voor 2019 en verder de broekriem niet nog verder aantrekken. Mooi positief nieuws. Toch?

 

Dat brengt mij op een ander onderwerp:  ‘Marketing Veendam’.

De woningmarkt in de stad Groningen is totaal overspannen.
Zullen we afspreken dat we meer uitdragen hoe goed het wonen is in Veendam?
We hebben een hele goede infrastructuur met onze treinverbinding naar Groningen en Duitsland, de A7 en de verdubbelde N33. We hebben mooie, betaalbare huizen, goed onderwijs, veel werkgelegenheid en veel voorzieningen op het terrein van zorg, welzijn en sport.

Uniek zijn onze golfbaan, zwembad Tropiqua, het Borgerswold met de waterskibaan en alle andere faciliteiten, het Cultuurcentrum vanBeresteyn met o.a. het Veenkoloniaal Museum, het gezelligste theater van de regio en de bijna beste bibliotheek van Nederland.

In de zomer zijn er bijna elk weekend leuke evenementen voor jong en oud zoals Gein op het Plein, Sprookjesdag en Bogdikes’ muziekaanbod.
Heel veel organisaties en vrijwilligers werken hier samen en creëren op deze manier geweldig gezellige reuring in ons steeds mooier ogende centrum.

Collega’s van mij uit Groningen en omgeving lopen regelmatig, als ze in de ‘voorbeeld bibliotheek’ in Veendam zijn, het winkelcentrum in vanwege het grote en gevarieerde aanbod van kledingzaken. En vaak gaan ze met gevulde tassen naar huis.

Wij kunnen afspreken dat we allemaal uitdragen hoe goed het wonen is in Veendam, maar daarmee zijn we er niet. D66 ziet graag snel een goed uitgewerkte centrumvisie.

Veendam Marketing behoeft meer aandacht, maar ook de samenwerking met de ondernemers in Veendam kan beter. Geluiden die wij horen van ondernemers zijn bijvoorbeeld dat de samenwerking met de gemeente op ‘kleine onderwerpen’ prima is, maar dat grotere projecten nog teveel vanuit de gemeente ‘geregeld’ worden. Ondernemers worden wel betrokken, maar willen eerder aan tafel als het gaat om ‘centrumontwikkelingen’.

Over de leegstandsverordening en de stimuleringsregeling zijn de ondernemers tevreden. Helaas constateren ze wel dat er te weinig wordt gehandhaafd als het gaat om de leegstandsverordening en ook zouden ondernemers meer gestimuleerd moeten worden om vanuit andere delen van Veendam te verhuizen naar het kernwinkelgebied.

Duurzaamheid

Het is fijn wonen in Veendam. Nog belangrijker is dat het ook fijn wonen blijft in Veendam. D66 vindt het daarom belangrijk dat we ons samen inzetten voor een duurzame samenleving.
De opening van de waterstofpomp is een mooi initiatief dat terecht veel en zelfs Koninklijke  aandacht heeft gekregen.

Enige tijd geleden werd er door het college een duurzaamheidsvisie aangekondigd.
Wanneer kunnen we concrete stappen verwachten? D66 zou graag zien dat er een meerjarenvisie wordt opgesteld en dat de inwoners van Veendam betrokken worden bij het opstellen van die visie.

Een aantal andere vragen:

  • Op blz. 4 staat dat in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd over wat bij de begroting is afgesproken in termen van ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gingen we daarvoor doen’ en ‘wat heeft het gekost’. Als raadslid wil ik echter ook weten welke resultaten er zijn gehaald. Bijv. op blz. 22 Programma Sport: De combinatiefunctionarissen sport hebben sportstimuleringsprojecten opgezet en uitgevoerd conform een sport-interventiejaarplan… Wat ik dan graag wil weten is: hoeveel mensen zijn er bereikt in welke doelgroep, zijn er mensen bereikt die toch al actief waren of zijn er daadwerkelijk meer mensen gaan bewegen, is er iets te zeggen over de effecten van georganiseerde projecten.
    Dit is een van de vele voorbeelden die ik zou kunnen geven. Mijn verzoek is om bij de opstelling van de jaarrekening 2019 meer aandacht te besteden aan resultaten en effecten.
  • 39 Ondernemersklimaat: centrum; Wanneer kunnen we een tussentijdse evaluatie ontvangen over de proef Kerkstraat en wanneer kunnen we de op te stellen centrumvisie verwachten? Aandachtspunt hier is trouwens het handhaven van de parkeerduur. Soms staan auto’s er de hele dag en dat kan nooit de bedoeling zijn.

En dan nog een oproep:

D66 wil bestuurders, beleidsmedewerkers en de voltallige raad vragen om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen eerder en goed te betrekken bij zaken die spelen in hun eigen woon- en leefomgeving.
Wij horen allemaal met regelmaat dat mensen zich niet gehoord voelen of pas in een heel laat stadium betrokken worden.

Heb daarbij aandacht voor de Lisa’s en Mariekes in Veendam.
Niet iedereen bereiken we met krantenberichten, schriftelijke uitnodigingen, brieven etc.
Zoek naar andere wegen om met deze mensen in contact te komen.

Alian Spelde
D66 Veendam