Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

D66 schrikt van hoog bedrag extra krediet dat nodig is voor realisering Leer- en Sportpark

Het blijkt dat voor de realisering van het Leer- en Sportpark een extra krediet van ruim negen miljoen euro noodzakelijk is. Verschillende ontwikkelingen zijn hiervan de oorzaak zo lezen wij in het raadsvoorstel:

  • De bouwkosten zijn enorm gestegen en de VNG heeft in 2018 geadviseerd om de normbedragen      voor onderwijshuisvesting te verhogen met 40%;
  • Door het eerder samengaan van Ubbo Emmius en Winkler Prins zijn meer vierkante meters voor    huisvesting nodig;
  • De bouwvoorschriften op het gebied van energiebesparing en ‘Frisse scholen’ zijn onlangs aangescherpt;
  • Er moest een alternatief worden gezocht voor het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het alternatief is veilig, maar ook duurder;
  • Voor het parkeren tijdens uitvaarten is een extra ontsluiting ontworpen naar Het Buitenwoelhof;
  • Tijdens werkzaamheden is een vervuiling geconstateerd die opgeruimd moest worden;
  • De aansluiting van de toegangsweg aan de Langeleegte en Korteleegte was niet meegenomen in de oorspronkelijke opstelling in 2016.

Het raadsvoorstel, waarin gevraagd wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van ruim 9 miljoen euro, komt maandagavond 4 maart in de raadscommissie Fysiek aan de orde.

De fractie D66 is geschrokken van het hoge bedrag dat extra nodig is voor de realisering van het Leer- en Sportpark en zal in de commissievergadering om een degelijke onderbouwing vragen.

Fractie en bestuur D66 Veendam