Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2019

D66 Groningen: reactie op het gasberaad

Gisteravond (4 juni) vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de aardbeving van 22 mei 2019 in Westerwijtwerd en de aangekondigde maatregelen van Minister Wiebes. Hieronder vatten we de belangrijkste ontwikkelingen uit het debat samen. Er komt een generaal pardon, in de woorden van minister Wiebes een ‘generaal alstublieft’. Groningers met schademeldingen voor 1 januari kunnen automatisch een vergoeding krijgen van 5.000 euro, of een aannemer inschakelen tot 11.000 euro. Daarmee krijgen eigenaren van woningen de regie terug over het herstel van hun eigen woning. De minister heeft aangegeven – op aandringen van D66 en de Tweede Kamer – te zoeken naar mogelijkheden om dit ook voor schades te doen die tot 1 juni 2019 zijn gemeld. Zo kunnen ook de mensen met schade van de Westerwijtwerdbeving aan de slag met herstel en wordt het stuwmeer aan schades verkleind. Of dit lukt wordt zal de komende twee weken moeten blijken.

 

Eigen regie door bouwdepot

Ook in de versterkingsopgave worden maatregelen genomen om te komen tot de noodzakelijke versnelling en vereenvoudiging. Zo kunnen meer inwoners aan de slag met een aannemersregeling via een Nationaal Bouwakkoord Groningen. Dat moet ervoor zorgen dat ingewikkelde aanbestedingsprocedures kunnen worden overgeslagen en dat de Rijksoverheid een boete betaalt als ze zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en deadlines omtrent de versterkingsopgave. De regie van de versterkingsopgave komt sterker bij particulieren en gemeenten te liggen. Er worden juridische stappen verwijderd en de bewoner komt meer centraal te staan. D66 diende een motie in over het opstarten van een bouwdepot. Een depot waaruit particulieren middelen kunnen halen om hun woningen zelf met een aannemer te versterken. De stemming over de moties is volgende week dinsdag. Tot slot heeft de minister aangegeven niet direct het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen op te kunnen volgen, betreffende het terugbrengen van de winning tot maximaal twaalf miljard kuub in 2020. Hoewel de minister nogmaals gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om nog verder te verlagen (het beoogde winningsniveau is nu 15,9 miljard), kan hij dat nu nog niet toezeggen.

 

Nog veel meer nodig

Er blijven dus nog fikse stappen te zetten op alle vlakken: de schadeafhandeling, de versterkingsopgave en de gaswinning. Omdat er op deze drie vlakken nog veel te doen is heeft D66 op het landelijk congres in maart een tweetal moties aangenomen. Deze moties gingen over een ruimhartigere versterkingsoperatie en versnelling van de schadeafhandeling met alle mogelijke middelen, waaronder ook een generaal pardon voor kleine schades. De nieuwe maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er is nog veel nodig om het schadeherstel en de versterkingsoperatie echt goed te laten verlopen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert Kamminga

Fractievoorzitter D66 Provincie Groningen