Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Bijdrage D66 vergadering Voorjaarsnota Veendam 2020

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de voorjaarsnota 2020. We stippen de meerjarenbegroting aan. Met de kennis van nu gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

Dankzij de Coronacrisis zijn we er keihard mee geconfronteerd dat toekomstprognoses van de ene op de andere dag volledig kunnen veranderen.

De hele wereld kampt momenteel met een financiële crisis, de Coronacrisis en een identiteitscrisis.
We strijden tegen discriminatie en racisme. Opeens lijkt geschiedenis belangrijker dan ooit. Standbeelden. Helden.

Kunnen wij in Veendam trots zijn op ons verleden? Op onze standbeelden van Adriaan Geerts Wildervanck, Anthony Winkler Prins, H.W. Scholten, scheepsjoagers, familie, moeder en kind?  Op onze oorlogsmonumenten?

Ja! Driewerf ja! Dolgelukkig. Supertrots.

Wat kunnen we leren van onze geschiedenis?

De rode draad die onze standbeelden verbindt, is dat het om mensen gaat die keihard en gedreven werken aan de toekomst van Veendam. Pioniers. Mensen met visie. Mensen met dromen. Mensen die moeilijkheden moeten overwinnen.

Wat weten we van onze founding father Adriaan Geert Wildervanck? Hoe zag zijn toekomstvisie er uit? Is die visie nog actueel?

Stel dat Adriaan Geert Wildervanck nu geconfronteerd was met de Coronacrisis. Met de voorjaarsnota 2020. Wat had hij dan gedaan om zijn toekomstdroom toch te kunnen realiseren?

Financieel ziet het er niet best uit. Maar Wildervanck is niet anders gewend. Het is zelfs de reden dat hij in 1647 vanuit de stad Groningen naar Pekela verhuist om te leren hoe de Veenkoloniën ontgonnen kunnen worden. In Pekela ontwikkelt hij zijn plannen voor Veendam en Wildervank. Hij gaat meerdere keren failliet, maar geeft nooit op. Zoekt oplossingen. Bedenkt listen. Gaat allianties aan met vrienden en vijanden uit het hele land. Met durfkapitalisten. Gaat lobbyen in Groningen en Den Haag. Toont leiderschap. Ondernemerschap.

Wildervanck legt de basis voor het DNA van Veendam, Wildervank, de infrastructuur in de Veenkoloniën in Nederland en Duitsland.

Eigenlijk is onze slogan ‘van turfstad naar durfstad’ raar, bedenk ik me. Veendam is altijd al een durfstad geweest. Een plaats voor mensen die durven anders te zijn. Voor pioniers die tegen de stroom ingaan. Visionairs met oog voor de samenleving.

Als raadsleden worden we door onze kiezers geacht hun DNA te vertegenwoordigen. Hun erfgoed te beheren en een toekomstvisie te hebben.

Hoe ziet de toekomst van Veendam er na de Coronacrisis uit? AC 2.0.
De afkorting After Christ wordt After Corona.

Wij moeten onze kiezers duidelijk kunnen maken dat wij op een verantwoorde manier omgaan met hun belangen.
Met de voorjaarsnota leggen we rekenschap af. In de meerjarenbegroting leggen we visie en ambitie vast.

Wat willen we als raad bereiken?
Waar staan we voor?

In de uitnodiging voor deze vergadering schrijft het college:
“In de Voorjaarsnota wordt de gang van zaken in het jaar 2020 beschreven en wordt tevens de richting aangegeven voor het jaar 2020. Waarbij ook het geagendeerde voorstel ten aanzien van De Kompanjie wordt betrokken.”

Bij het lezen van de stukken blijkt dan dat er eigenlijk helemaal geen richting aangegeven wordt.
En daar zijn meerdere redenen voor. We leven in een uiterst onzekere tijd.
Door de Coronacrisis weten we niet hoe onze financiële toekomst er uit ziet.
We weten nog niet wat het raadsbesluit om De Kompanjie op te heffen in de praktijk voor effect gaat hebben.

In de Voorjaarsnota 2020 meldt het college een negatief saldo op de begroting en de meerjarenbegroting.
“De enige duidelijkheid op dit moment is in feite dat er momenteel een onzekere situatie is en dat dit ook gevolgen op langere termijn heeft. Maar de omvang en de duur ervan is afhankelijk van diverse onzekere factoren”, schrijft het college.

Er is een scherp uitgavenbeleid nodig. Deze discussie zal gevoerd worden richting het samenstellen van de begroting 2021 – 2024.

Wat betreft de voorjaarsnota 2020 valt er wat D66 betreft niet zoveel te vertellen. Het is zoals het is.

We kunnen constateren dat Veendam er in vergelijking tot andere gemeenten in de regio gelukkig financieel nog redelijk goed voorstaat. Mede dankzij het voorzichtige financiële beleid van de wethouder financiën de afgelopen jaren. Ere wie ere toekomt.

Maar hoe nu verder?

Waar staat Veendam ook al weer voor? Wat zou Adriaan Geert Wildervanck nu doen? Hij zou slimme allianties aangaan waarmee hij zelf aan het roer kan blijven. Durfkapitalisten zoeken die investeren in de toekomst van Veendam.

Zo heeft Veendam door de eeuwen heen gereageerd op ingrijpende veranderingen in de wereld.

Oorlogen. Pandemieën. Industriële revoluties. Beurscrashes. Agrarische revoluties. Veendammers hebben altijd weten te overleven door van de nood een deugd te maken. Als Veendammer kapitein heb je oog voor de stip aan de horizon en laveer je als er slecht weer op komst is. Dan maak je een nieuw koersplan.

D66 stelt voor dat we als raad een nieuw koersplan gaan maken gebaseerd op ons erfgoed. Elke politieke partij vormt een werkgroep die voor het einde van dit jaar een goed onderbouwd eigen plan schrijft dat past binnen de meerjarenbegroting. En de dekking hoeft niet alleen van de Rijksoverheid te komen.

Het beste plan wordt gekozen door de inwoners. Tijdens de verkiezingen. Addertje onder het gras: net als Wildervanck moeten de partijen slimme allianties sluiten met hun tegenstanders. Lobbyen in Groningen en Den Haag. Praten met externe durfkapitalisten. Als we zelfstandig sterk willen blijven zullen we moeten samenwerken.