Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Betoog D66 Veendam: Op naar een nog krachtiger Veendam!

Betoog van D66 Veendam tijdens de begrotingsraadsvergadering van 4 november jl.

D66 is erg positief over de najaarsrapportage 2019 en de begroting 2020. Ondanks forse uitdagingen in de jeugdzorg en grote investeringen in bijvoorbeeld het Leer- en sportpark hebben we een sluitende meerjarenbegroting. Bezuinigingen zijn niet aan de orde. Mooi.

Kunnen we dan achterover gaan leunen? Zijn er helemaal geen zorgen of uitdagingen?

Jazeker wel. We hebben de komende tijd een aantal grote onderwerpen op de agenda, zoals bestuurlijke samenwerking met Pekela en de RES.

Maar ik wil nog een onderwerp inbrengen.

Toen ik moeder werd van Linda en mijn man en ik allebei heel graag wilden blijven werken, pasten mijn ouders met veel plezier op. 2,5 dag per week kwamen ze bij ons thuis en als wij van ons werk kwamen stond de warme maaltijd klaar.

Ook toen Frank geboren werd, speelden mijn ouders een belangrijke rol. Zoals u wellicht weet werd Frank geboren met een slechte nierfunctie en had daarom veel extra zorg nodig. Mijn moeder was een rots in de branding en zorgde er mede voor dat Frank voorspoedig kon opgroeien.

Mijn vader was een stevige roker (alleen maar stiekem gelukkig). Helaas kreeg hij longkanker. Heel verdrietig.
Gelukkig woonden wij, mijn broer, zusje en ik in de buurt.
Onze ouders konden altijd een beroep op ons doen als het ging om begeleiding naar het ziekenhuis, een boodschap of gewoon voor een praatje.

Ook mijn moeder kon hierop rekenen toen mijn vader was overleden. Altijd was er wel iemand in de buurt om even te hulp te schieten. Al was het alleen maar om een lamp te verwisselen of de juiste tv-zender weer op te zoeken.

Ik hoop nog heel lang alles zelf te kunnen regelen, maar waarschijnlijk komt er een moment dat de ongemakken toeslaan en zo nu en dan hulp nodig is.

Het is maar de vraag of onze kinderen dan in de buurt wonen en werken.

Want het valt niet te ontkennen.
Oost-Groningen kampt met een aanhoudend aantal werkzoekenden, de bevolking is hier minder gezond en onze regio kampt met het wegtrekken van jongeren en beter opgeleiden.

We schieten er echter niets mee op wanneer we blijven denken in problemen. Er is actie nodig.

Wij hebben in elk geval meer werkgelegenheid nodig. Werk, werk, werk is het mantra.

Dat kan door nieuwe bedrijven hier naartoe te halen, maar dat kan ook door de krachten van bestaande bedrijven te bundelen.

In 2017 is in onze regio een begin gemaakt met het opzetten van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen, naar het model van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Met een zestal gemeenten, meerdere scholen en verschillende ondernemersverenigingen in de regio is er o.a. de Innovatiewerkplaats Veendam ingericht. Een coöperatieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Willem Jonker (o.a. hoogleraar data en veiligheid aan de TU Twente) opperde eind 2017 dat de Oost-Groninger grondstoffen aardappelen, magnesiumzout en hennep barsten van de economische potentie. En zeker wanneer nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld rond een combinatie van die producten.
Dat zou onze regio een nieuwe maakindustrie kunnen opleveren met 30 nieuwe bedrijven en duizend banen, zo rekende Jonker voor.
En daarmee zou het ook jongeren en beter opgeleiden perspectieven bieden.

Jonker met een viertal anderen, afkomstig uit deze regio, hebben zo de InnovatieHub Oost-Groningen opgericht met bedrijven zoals Avebe en HempFlax en de steun van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.
Die innovatiehub kan er voor zorgen dat onze regio nieuwe banen biedt en aantrekkelijker wordt voor bijvoorbeeld studenten die innovatiekracht bieden.

Zo was Hassan Al-Mala (student biologie en medisch labonderzoek aan de Hanze) de eerste die aan de slag ging met een combinatie van producten en plannen uit de ideeënkeuken van de drie betrokken bedrijven.
Hij werkt nu in de InnovatieHub hier vlakbij aan isolatiepanelen gemaakt van hennepvezels, verlijmd met bio-afbreekbare lijm van Avebe en brandwerend gemaakt met een product van magnesium. Hassan rekent erop dat hij na zijn studie het project in een eigen bedrijf kan omzetten.

Binnen de InnovatieHub Oost-Groningen zijn inmiddels vijf projecten gestart of in voorbereiding, meest rond de thema’s chemie, voeding en pharma.

In de Innovatiewerkplaatsen en de Hub hebben in 2018 al totaal 96 studenten van o.a. RUG en Hanze gewerkt aan opdrachten en uitdagingen bij bedrijven in de regio als HUSA logistics, Stralen Nederland, DunAgro en  Zechsal.

Door een steviger basis van bedrijvigheid maken de werkplaatsen en de Hub bestaande bedrijven robuuster. Er zijn goede mensen nodig om te vernieuwen.

Al deze initiatieven kunnen ervoor zorgen dat onze regio nieuwe banen biedt en aantrekkelijker wordt voor bijvoorbeeld studenten die innovatie- en ondernemerskracht tonen.

En gelukkig staan die studenten te trappelen. Nu in het najaar zullen 50 studenten van de Hanze, Noorderpoort en de RUG werken aan nieuwe opdrachten. Dus de jeugd wil deze kant opkomen.

Wat kunnen wij als politici, ondernemers en onderwijs doen zodat er nog meer reuring, nog meer bedrijvigheid ontstaat en echte banen naar onze regio komen?

Zien wij wel dat er nu al tientallen studenten in onze regio werkzaam zijn en dat een positieve boost geeft?

Zien wij de publicitaire waarde voor Veendam dat de InnovatieHub hier gevestigd is?

Zien wij dat er een heleboel kansen en initiatieven zijn om er voor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen hier in de regio blijven omdat we interessante en uitdagende banen hebben en Veendam het levendige centrum is van de regio?

Zullen wij, als gemeente Veendam, deze ontwikkelingen en initiatieven omarmen en waar mogelijk ondersteunen?

Dan zou het zo maar kunnen zijn dat onze kinderen en kleinkinderen in deze regio gaan of blijven wonen, dat we wekelijks op de kleinkinderen kunnen passen (als we dat willen natuurlijk) en dat ze in de buurt zijn als wij niet meer alles helemaal zelf kunnen doen.

Op naar een nog krachtiger Veendam!

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66 Veendam