Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juni 2018

Algemene Afdelingsvergadering D66 Veendam op 6 juni as.

Veendam, 29 mei 2018

Op 16 mei is de uitnodiging met agenda voor de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) van 6 juni a.s. gestuurd.

Op maandag 28 mei is het coalitie akkoord aan de raad voorgelegd. Het akkoord wordt breed gesteund. Het nieuwe college, met daarin onze wethouder Jaap Velema, is benoemd en beëdigd.

Image

Namens het bestuur nodig ik belangstellenden van harte uit voor de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) van D66 op woensdag 6 juni 2018 in de Bibliotheek, Museumplein 5, Veendam.

Aanvang 19:30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag AAV 18 april 2018 (in bezit, wordt indien gewenst nagezonden)
  3. Ingekomen stukken, mededelingen
  4. Verslag kascontrolecommissie inzake 2017 (toegevoegd aan de agenda)
  5. Goedkeuren financieel jaarverslag 2017 (ligt in de pauze ter inzage)
  6. Samenstelling steunfractie/vertegenwoordiging in raadscommissies
  7. Voorstellen met betrekking tot Permanente campagne
  8. Vooruitblik verkiezingen Provinciale Staten 20 maart 2019
  9. Mededelingen uit de fractie
  10. Rondvraag

Pauze

Na de pauze brengen Alian Spelde en Jaap Velema verslag uit van de onderhandelingen over het coalitieakkoord en lichten zij het bereikte resultaat toe. Er is ruimschoots gelegenheid hierover in discussie te gaan. Het Coalitieakkoord 2018  is bijgevoegd.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Trijntje Kromkamp

secretaris D66 Veendam

T: (06) 305 73 557

E: trijntje.kromkamp@gmail.com