Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 september 2018

Algemene Afdelings Vergadering D66 Veendam op 10 oktober 2018


Aan de leden van D66 Veendam, bestuursleden van andere afdelingen en belangstellenden

Hiermee nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) van D66, te houden op woensdag 10 oktober 2018 in de Bibliotheek, Museumplein 5, Veendam.
Aanvang 20:00 uur

Agenda:
1. Opening

2. Verslag AAV 6 juni 2018 (in jullie bezit, wordt indien gewenst nagezonden)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Terugblik op landelijke en regio activiteiten van de afgelopen periode:

16 juni: Kaderdag in Leiden
30 augustus: thema-avond aardbevingsproblematiek in Winsum
1 september: Presentatie Democratie van Nu in Zwolle
8 september: Themabijeenkomst Verkiezingsprogramma Provinciale Staten in Baflo (Economie, Klimaat, Milieu en Energietransitie)
15 september: Themabijeenkomst Verkiezingsprogramma Provinciale Staten in Veendam (Vitaal Platteland en Cultuur)
6 oktober: Landelijk Congres 108 in Den Bosch

5. Presentatie plan permanente campagne D66

6. Instellen campagnecommissie verkiezingen Provinciale Staten (20 maart 2019) en Europees Parlement (23 mei 2019) en vaststellen campagnebudget

7. Mededelingen uit de fractie

8. Berichten uit de regio (Albert Kuiper)

9. Verkiezing voorzitter: de huidige afdelingsvoorzitter, Simon Deinum, treedt af zodra een nieuwe voorzitter is gekozen.
Het bestuur stelt voor mr. Jeroen Koning per 10 oktober 2018 als voorzitter te benoemen (een
beknopt CV en motivatie kan op verzoek worden toegezonden).
Tegenkandidaten kunnen zich, met opgave van een beknopt CV en motivatie, tot 24 uur voor aanvang van de AAV schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

10. Overdracht voorzitterschap: afscheidstoespraak Simon Deinum, waarna Simon het woord geeft aan de nieuwe voorzitter.

11. Rondvraag

12. Sluiting uiterlijk om 22.00 uur

13. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Trijntje Kromkamp, secretaris
Provinciënlaan 24
9642 GX Veendam
info@d66veendam.nl
(06) 305 73 557