Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 oktober 2018

Moties bevingsproblematiek aangenomen op D66-congres 6 oktober

Tijdens het landelijk D66-congres is een drietal door noordelijke D66-leden ingediende moties over de aardbevingsproblematiek met ruime meerderheid aangenomen. De Tweede Kamerfractie zal zich de komende periode dus inzetten om de versterkingsoperatie direct te gaan starten, de gaswinning zo gauw mogelijk naar een veilig niveau te brengen en om kinderrechten sterker te verdedigen. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 september 2018 zondag 9 september 2018

Wethouder Velema (D66) ontvangt eerste exemplaar van bijzonder boek

Foto D66 Veendam Wethouder Jaap Velema (D66) heeft op zaterdag 8 september 2018 het eerste exemplaar van het boek “Dr. Friedrich Schmidt-Marlissa en Martha Schmidt-Marlissa-Gelzenleuchter, Veendamse musici op de grens van twee werelden” in ontvangst genomen. Het boek, geschreven door Herman S.J. Zandt, is een boeiende reconstructie van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2018

D66 Ledenbrief september 2018

Op 3 september zijn de raadscommissieleden beëdigd! Henk Koetse, Hanneke Schoenmaker-Tiems, Jesper Smit (Frans Smit was helaas verhinderd) Beste democraten, Algemene Afdelingsvergadering (AAV) Separaat ontvangen jullie de uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), te houden op woensdag 10 oktober a.s. (het verslag van de AAV…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 juli 2018

In Memoriam Rudolf Feijen 1955 – 2018

Op 26 juli jl. overleed oud-D66-raadslid Rudolf Feijen. Hij werd slechts 63 jaar. Rudolf was in zijn vorige woonplaats Hardenberg al actief voor D66 en kwam in september 1992 in Veendam wonen. “Ik hoop op voortzetting van de actieve betrokkenheid in de lokale politiek in Veendam”, schreef hij in oktober 1993 in…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 juli 2018

In Memoriam Lukas Westra (1946-2018)

Op 15 juli jl. overleed Lukas Westra, geboren op 28 december 1946.  Ik zal namens het bestuur van D66 Veendam op vrijdag 20 juli a.s. de afscheidsbijeenkomst bijwonen in het crematorium in Eelderwolde. Door middel van een kaart zullen we zijn partner, kinderen en kleinkinderen onze deelneming betuigen.   …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2018

De droom van D66 Veendam; algemene beschouwingen juli 2018

D66 gelooft in de kracht van mensen, individueel en collectief. Mensen vormen samen de gemeenschap van Veendam. D66 gelooft in een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk meedoet en ziet graag een beweging waarin Veendammers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen straat of buurt. D66 wil deze beweging samen met de Veendammers inzetten, zodat steeds…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juni 2018

Verslag AAV D66 Veendam – 18 april 2018

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen, in het bijzonder Christa Baas (Tinten Welzijnsgroep), Albert Kuiper (regiobestuur) en Roelof Kroeze (participatieraad), welkom. Met kennisgeving afwezig zijn: Hanneke van der Lei, Jakob Zwinderman en Remco van Suchtelen van de Haare. 2. Verslag AAV 24 januari 2018 Het…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag AAV D66 Veendam – 6 juni 2018 

 1.  Opening Voorzitter Simon Deinum heet de aanwezigen, in het bijzonder Hans Schreurs en Willem van der Werf van Parkstad Veendam, van harte welkom. Met kennisgeving afwezig zijn: Albert Kuiper (regiobestuur), Frans Smit, Jesper Smit en Gert Brouwer. De uitnodiging voor de AAV is, tegelijk met de ledenbrief mei…

Bekijk nieuwsbericht