Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 februari 2020 zaterdag 21 december 2019

D66 Veendam met lijn 310 naar Assen

Sinds zondag 15 december is er een snelle busverbinding van Veendam naar Assen. Voortaan vertrekt lijn 310 ieder uur en op werkdagen in de spits ieder half uur naar Assen. De bus sluit aan op de treinverbindingen vanuit Assen naar de Randstad en terug. Afhankelijk van het verkeer is de reistijd in vergelijking met de oude lijn 110…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 november 2019

Betoog D66 Veendam: Op naar een nog krachtiger Veendam!

Betoog van D66 Veendam tijdens de begrotingsraadsvergadering van 4 november jl. D66 is erg positief over de najaarsrapportage 2019 en de begroting 2020. Ondanks forse uitdagingen in de jeugdzorg en grote investeringen in bijvoorbeeld het Leer- en sportpark hebben we een sluitende meerjarenbegroting. Bezuinigingen zijn niet aan de orde. Mooi. Kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 13 oktober 2019

D66 Veendam over RES (regionale energie strategie)

In de gemeenteraad van maandag 30 september kwam de startnotitie 'Regionale Energie Strategie' aan de orde. Hieronder de inbreng van onze fractie: Als wij een goede en gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen willen, dan zullen wij de opwarming van onze aarde moeten beteugelen en daar zijn drastische maatregelen voor nodig. Belangrijk…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 september 2019

Gedeputeerde Fleur Gräper komt naar Brouwhotel Parkzicht!

Donderdag 26 september komt gedeputeerde Fleur Gräper op uitnodiging van D66 Veendam naar Brouwhotel Parkzicht. Onder het genot van een drankje en een hapje wordt zij aan de tand gevoeld over onder meer het openbaar vervoer in onze regio en de energietransitie. Iedereen is van harte welkom! Het is ook een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 september 2019

D66 Veendam vraagt aandacht voor de verduurzaming van huizen

Tijdens de vergadering van de commissie Fysiek van 9 september stond onder andere de woonvisie 2019-2023 op de agenda. D66 is enthousiast over de toezegging van de wethouder om Veendam te promoten als alternatief voor Groningen, waar gekte op de huizenmarkt heerst. Dit biedt kansen voor Veendam en die moeten we benutten. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 september 2019

D66 Veendam doet mee met World Cleanup Day 2019

      Zaterdag 21  is het zover, World Cleanup Day 2019 en wij doen mee! Met het centrum als uitvalsbasis willen wij het centrum en de directe omgeving van zwerfafval ontdoen. Help je mee? We starten om elf uur in de nabijheid van de bibliotheek en zullen tot…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 juli 2019 woensdag 5 juni 2019

D66: Na tien jaar is er een pensioenakkoord!

Wij zijn zeer blij met de doorbraak op pensioenen. Er is na jaren van stilstand eindelijk een akkoord bereikt. Met een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt, waarin mensen vaker van baan wisselen, als zzp’er werken of in het buitenland werken, werd het tijd voor vernieuwing.   Jong en oud waren ontevreden…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Groningen: reactie op het gasberaad

Gisteravond (4 juni) vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de aardbeving van 22 mei 2019 in Westerwijtwerd en de aangekondigde maatregelen van Minister Wiebes. Hieronder vatten we de belangrijkste ontwikkelingen uit het debat samen. Er komt een generaal pardon, in de woorden van minister Wiebes een ‘generaal alstublieft’. Groningers met schademeldingen voor…

Bekijk nieuwsbericht