Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2016

Algemene Beschouwingen begrotingsvergadering raad Veendam 7 november 2016

Voor degenen die een vaste relatie hebben is soms de hamvraag: hoe houd ik mijn relatie leuk? Sommige stellen raken niet op elkaar uitgekeken en anderen worstelen om te investeren in de relatie   en gaan soms zelfs in relatietherapie.
Een gelukkige duurzame relatie, wat is hiervan het geheim?

Een recept voor een gelukkige duurzame relatie is er niet. Maar er zijn wel een paar punten die belangrijk zijn als je je relatie leuk wilt houden en wilt doen slagen.

In een relatie vraag je steeds opnieuw aandacht van elkaar en probeer je contact te maken. Deze behoefte aan aandacht, die in ieder mens zit ingebakken, kan worden

  • genegeerd
  • beantwoord met negatieve aandacht
  • beantwoord met positieve aandacht

 

Onthoud dit goed, kom ik later op terug.

 

Luisteren is cruciaal

Volgens de Duitse bioloog en psycholoog Bas Kast is constante aandacht in het dagelijkse leven de stof waaruit een goede relatie ontstaat. Aandacht verbindt. De meesten van ons weten dondersgoed hoe ze zich moeten gedragen op een aardige, belangstellende manier en weten dat vriendelijkheid en erkenning voor iedereen belangrijk is. Toch gedragen we ons vaak anders tegenover onze partners, net of dat allemaal niet belangrijk is.

  • Attent zijn bijvoorbeeld is een ingrediënt die vereist is om een relatie leuk te houden.
  • Het gevoel dat iemand de tijd voor je neemt en aandacht voor je heeft zit hem niet in de tijdsduur, maar in de aandacht en openheid waarmee er naar je geluisterd wordt. Het bindt wanneer je het gevoel hebt dat je dagelijkse beslommeringen door anderen gedeeld worden.

 

U zult zich afvragen waarom ik mijn betoog begin met een verhandeling over relaties, maar dat zal, naar ik hoop, blijken uit het vervolg:

 

 

Kijk ik met een blik naar buiten, dan maak ik mij zorgen over de beeldvorming van Veendam. Het gaat hierbij niet om de waarheid of de feiten, maar over het aanzien.

Kijk allereerst eens naar onze relatie met de provincie. Windmolens, het Akkoord van Westerlee, de toedeling van woningcontingenten, …. allemaal  onderwerpen waarbij we van mening verschillen met onze partijgenoten in de Provinciale Staten. We hebben last van de vaak onjuiste beelden die er leven over ons gebied. Als we kijken naar de prognose voor de bevolking in 2017 in Veendam dan zien we een hele lichte groei. Toch heeft de provincie geen oog voor verschillen in Oost-Groningen en daarom zit het hele gebied op slot v.w.b. het vrijgeven van woningcontingenten. Zo komt Veendam automatisch in een neerwaartse spiraal terecht. Ook bij het Akkoord van Westerlee is de rol van de provincie discutabel. Heel gemakkelijk kiest zij, zonder hoor en wederhoor, de kant van de polariserende gebiedsregisseurs Kremer en Middel. Over windmolens hoef ik niet meer uit te wijden. Ieder van ons weet wat de rol van de provincie is als het gaat om de windmolens in ons gebied.
Om het tij te keren stelt D66 voor om te investeren in de relatie met de Provinciale Staten.
Hoe? Niet door te negeren of door negatieve aandacht te geven, maar juist door positieve aandacht te geven.
We kunnen dit allemaal individueel op partijniveau doen door aandacht te vragen en uitleg te geven over onze problematiek. Ook kunnen we als voltallige gemeenteraad en college de statenleden uitnodigen voor een kennismakingsbezoek.
Laten we allemaal inzetten op de verbinding en bouwen aan een duurzame relatie. Wellicht zorgt dat voor meer kennis en begrip en een grotere betrokkenheid van de statenleden bij onze gemeente.

Kijk ik met een blik naar buiten dan zie ik onze mogelijke herindelingpartners Pekela en Stadskanaal. Het  blijkt dat we steeds meer afstemmen met de gemeente Stadskanaal. Via Wedeka en Opron hebben we een vanzelfsprekende samenwerking, maar ook op andere terreinen werken we steeds vaker samen. Theater Geert Teis en Cultuurcentrum vanBeresteyn pakken bijvoorbeeld hun programmering samen op, waardoor er een goede onderlinge afstemming kan plaatsvinden.
Bij het herindelingtraject is  het van het allergrootste belang dat we aandacht en begrip hebben voor elkaars problematiek en belangen. Negeer deze niet, bagatelliseer deze niet, maar neem ze serieus. Pas dan kun je bouwen aan een duurzame relatie en groeien naar één  grote gemeente.
Samen staan we sterker.

Met een blik naar binnen zie ik het aangezicht van Veendam veranderen. Met de komst van Steakhouse Amigo en het aanbod van activiteiten, het zichtbaarder maken van het mooie Borgerswold is een goede stap gezet. Ook de aanpassingen in Kerkstraat West m.b.t. de toegankelijkheid van de beide supermarkten en de afname van de leegstand  in het centrum zijn prachtige ontwikkelingen. En natuurlijk kunnen we vol trots constateren dat wij als raad miljoenen beschikbaar hebben gesteld voor het Leer- en Sportpark aan de Langeleegte.
De gemeente Veendam investeert fors in de openbare ruimte en in voorzieningen en we zien dat zo langzamerhand ook ondernemers weer  meer gaan investeren in Veendam.
Ook hierbij is het weer ontzettend belangrijk om als gemeente te blijven bouwen aan een goede en duurzame relatie  met de ondernemers. Dat doen we door aandacht te hebben voor hun problematiek,  te luisteren naar hun zorgen of wensen en gezamenlijk op te trekken. Samen zorgen we voor een aantrekkelijke woonomgeving en een positief leefklimaat.

Met een blik naar de toekomst zie ik dat Veendam zijn bijdrage levert aan duurzaamheid. Steeds meer verlichting wordt vervangen door LED-verlichting en de vorige week zijn we de campagne ‘Veendam gaat apart’ (geweldige slogan trouwens) gestart om onze afvalberg te beperken. Om van de afvalscheiding een succes te maken is het ontzettend belangrijk om met onze inwoners in contact te gaan. Goed uitleggen waarom er een vierde container bij komt, wat er in welke container moet, tips geven. Maar naast dat zenden, zullen we moeten luisteren. Aandacht hebben voor de zorgen van de inwoners en proberen samen naar mogelijkheden te zoeken als er toch onvoorziene omstandigheden zijn. Inwoners van Veendam zullen vertrouwen krijgen in de gemeente als ze merken dat er aandacht is voor hun problematiek. Het gevoel dat iemand van de gemeente de tijd  neemt voor jou en jou aandacht geeft, zit hem in de aandacht en openheid waarmee er naar je geluisterd wordt. Het bindt wanneer je het gevoel hebt dat je dagelijkse beslommeringen door anderen gedeeld worden en dat zorgt weer voor meer vertrouwen in de ander, in dit geval de gemeente.

Met een blik naar de toekomst hoop ik op steeds meer mensen in Veendam  die gelukkig zijn omdat ze zich prima zelf kunnen redden. Laaggeletterdheid is een manifest maatschappelijk probleem en de

gemeente zou de bestrijding van laaggeletterdheid hoger op de agenda moeten zetten.

Onder regie van de gemeente slaat een groot aantal partijen  de handen ineen om  gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, want laaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor o.a. gezondheid, werk en inkomen en welbevinden van mensen.
In eigen huis kunnen we ondertussen ook e.e.a. verbeteren. Te beginnen met de digitale zuil in het publiekskantoor. Deze week start er een taalhuis in de bibliotheek. Samen met een docent van het Noorderpoort werken cursisten aan hun  taalvaardigheden. Nodig zo’n groep cursisten tijdens de les uit voor een bezoek  op het gemeentehuis (inclusief lunch) om te kijken naar de digitale zuil en een groot aantal formulieren, teksten en andere uitingen van de gemeente (ook digitaal). Resultaat zal zijn dat de informatievoorziening vanuit de gemeente beter aansluit bij de inwoners, dat er minder ergernis zal ontstaan bij de digitale zuil maar nog veel belangrijker ………. dat de medewerkers van de gemeente Veendam een relatie opbouwen met deze kwetsbare groep door tijd en aandacht aan hen te besteden en door goed te luisteren daadwerkelijk oog te hebben voor hun wensen, zorgen en problemen.

Investeer in relaties!

gedicht

Najaarsrapportage 2016, begroting 2017 en MOT
D66 kan instemmen met de voorstellen aangaande de najaarsrapportage 2016. Ook als het gaat om de begroting 2017 gaat onze fractie akkoord.

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66 Veendam